Quân đội canh gác kĩ các con hẽm ở TP.HCM

ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙộ độɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị địᴀ ᴘʜươɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜặᴛ ᴠɪệᴄ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛừɴɢ ɴɢõ ʜẻᴍ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.


ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ǫᴜâɴ độɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ ở ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ʟớɴ ᴍà ᴄòɴ đóɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛừɴɢ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ.


ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ độɪ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴘʜườɴɢ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, ᴄứᴜ ᴛʀợ, đɪ ᴄʜợ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ…


ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ “ᴠùɴɢ đỏ” ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đượᴄ ǫᴜâɴ độɪ ɢɪáᴍ sáᴛ 𝟸𝟺/𝟸𝟺 ɢɪờ để đảᴍ ʙảᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ “ᴀɪ ở đâᴜ ở ʏêɴ đó”.


ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ 𝟺 (ǫᴜậɴ 𝟻) ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ “ᴠùɴɢ đỏ” đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ.


ɴʜɪềᴜ ʜẻᴍ ᴄử ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ǫᴜâɴ độɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪếᴘ ᴛế ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ǫᴜảɴ ʟý ɴɢườɪ ʀᴀ ᴠàᴏ.


ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅâɴ ᴘʜòɴɢ ᴄùɴɢ ʙộ độɪ đɪ ᴛᴜầɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ.


ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ sự sẽ ᴛỏᴀ ʀᴀ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴄᴀɴʜ ɢáᴄ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, đᴇᴍ ᴄáᴄ ᴛúɪ ᴀɴ sɪɴʜ đếɴ ᴄáᴄ ʜộ ᴋʜó ᴋʜăɴ.


ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴛʜᴜộᴄ sư đᴏàɴ 𝟹𝟶𝟸 (ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟽) ᴛʀᴀᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ 𝟺, ǫᴜậɴ 𝟻.


ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó 𝟼 ᴄᴀ ғ𝟶 đᴀɴɢ ᴛự đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴠươɴɢ (ǫᴜậɴ 𝟻).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *