Sáng 01/06 Tp.HCM 51 ca mới, vượt mặt tâm dịch Bắc Giang

sáɴɢ ɴᴀʏ 𝟷-𝟼, ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟷𝟷 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴋể ᴛừ đầᴜ đợᴛ ᴅịᴄʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠượᴛ đɪểᴍ ɴóɴɢ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠớɪ 𝟻𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ɴʜấᴛ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ.
ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ở ᴄụᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜᴏɴɢ ᴘʜú, ᴛʜủ Đứᴄ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴏ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ở ᴋᴄɴ ᴠĩɴʜ ʟộᴄ
ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟼, ɴɢưɴɢ ᴄʜạʏ ɴʜɪềᴜ đᴏàɴ ᴛàᴜ ᴠì ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

sáɴɢ 𝟷-𝟼: ᴛʜêᴍ 𝟷𝟷𝟷 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴠớɪ 𝟻𝟷 ᴄᴀ – Ảɴʜ 𝟷.


sáɴɢ 𝟷-𝟼 ᴄó 𝟷𝟷𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ (ʙɴ𝟽𝟹𝟸𝟸-𝟽𝟺𝟹𝟸), đềᴜ ʟà ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟻𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟺𝟻), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷𝟻).

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟷-𝟼, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟻.𝟿𝟸𝟼 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟷.𝟻𝟶𝟼 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. số ʟượɴɢ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟺.𝟹𝟻𝟼 ᴄᴀ.

  • ᴄó 𝟷𝟺 ᴛỉɴʜ (ʏêɴ ʙáɪ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, ɴɢʜệ ᴀɴ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, Đắᴋ ʟắᴋ, ɴᴀᴍ Địɴʜ, ʜòᴀ ʙìɴʜ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, sơɴ ʟᴀ) đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ:

  • ᴄᴀ ʙệɴʜ ʙɴ𝟽𝟹𝟸𝟸-ʙɴ𝟽𝟹𝟸𝟺, ʙɴ𝟽𝟹𝟸𝟼-ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟷, ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟹-ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟻, ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟾-ʙɴ𝟽𝟹𝟺𝟶 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ: ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.
  • ᴄᴀ ʙệɴʜ ʙɴ𝟽𝟹𝟸𝟻, ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟸, ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟼-ʙɴ𝟽𝟹𝟹𝟽, ʙɴ𝟽𝟹𝟺𝟷-ʙɴ𝟽𝟹𝟾𝟷 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.
  • ᴄᴀ ʙệɴʜ ʙɴ𝟽𝟹𝟾𝟸-ʙɴ𝟽𝟺𝟹𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ʜôᴍ ǫᴜᴀ 𝟹𝟷-𝟻, ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ᴛʜêᴍ ᴛʀêɴ 𝟷𝟼.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ʙộ ᴄũɴɢ đã ᴄử 𝟸𝟶 ᴛổ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ ᴠề ʜỗ ᴛʀợ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽-𝟷𝟶 ɴɢàʏ ᴄʜᴏ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄử sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ʏ ᴛế ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ᴠề ʜỗ ᴛʀợ ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛươɴɢ ᴛự.

ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴄʜế ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ xᴇᴍ xéᴛ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟻 ɴɢàʏ, ɢɪảᴍ ʜơɴ 𝟷/𝟸 sᴏ ᴠớɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ ᴠụ ᴅịᴄʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *