Sáng 08/07 TP.HCM thêm 234 trong đó 50 đang điều tra- Bình Dương thêm 80

ʙộ ʏ ᴛế sáɴɢ 𝟾/𝟽 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟷𝟺 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴᴄᴏᴠ, ɢồᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ 𝟸𝟹𝟺 ᴠà ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟾𝟶 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟸𝟼𝟺 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

𝟹𝟷𝟺 ᴄᴀ ᴍớɪ ᴛừ số 𝟸𝟹𝟶𝟽𝟸 đếɴ 𝟸𝟹𝟹𝟾𝟻, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟêɴ 𝟾.𝟹𝟾𝟻, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟿𝟿𝟾.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟêɴ 𝟷𝟿.𝟾𝟽𝟹, ɢʜɪ ɴʜậɴ ở 𝟻𝟼 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

ᴄᴀ 𝟸𝟹𝟶𝟽𝟸-𝟸𝟹𝟷𝟻𝟷 ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ

ᴄᴀ 𝟸𝟹𝟷𝟻𝟸-𝟸𝟹𝟹𝟾𝟻 ɢồᴍ 𝟷𝟾𝟺 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ; 𝟻𝟶 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟêɴ 𝟷,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ᴍộᴛ ɴɢàʏ
𝟸.𝟶𝟶𝟶 độɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴄủᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɢồᴍ 𝟷.𝟸𝟶𝟶 độɪ ᴄʜíɴʜ ᴠà 𝟾𝟶𝟶 độɪ ᴅự ᴘʜòɴɢ, ᴄó ᴛʜể ʟấʏ 𝟷,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴍỗɪ ɴɢàʏ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ɴɢàʏ 𝟽/𝟽. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ đẩʏ ᴍạɴʜ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄó ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ, ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ʟấʏ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.

ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜɪệɴ đạᴛ 𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴍộᴛ ɴɢàʏ. ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟻 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʜơɴ 𝟷,𝟽 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ ɴʜằᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sớᴍ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ. ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Đɪềᴜ ᴘʜốɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴄáᴄ ʜạɴ ᴄʜế ᴠề xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ, ɴʜậᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴠàᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠà đɪềᴜ ᴘʜốɪ ᴍẫᴜ đếɴ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ sự ᴛươɴɢ ᴛʜíᴄʜ ɢɪữᴀ ɴʜưɴɢᴄ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ…

Ôɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ᴅᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴄủᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ, ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴍậᴛ độ ᴅâɴ ᴄư ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠà ᴍứᴄ độ ɢɪᴀᴏ ᴛʜươɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴅᴇʟᴛᴀ, đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ xᴇᴍ ʟà ᴄʜủɴɢ ᴛʀộɪ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ɢɪảᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴄʜủɴɢ ᴄũ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ sẽ ʟâʏ ᴄʜᴏ 𝟸-𝟺 ɴɢườɪ, ᴄʜủɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴀʟᴘʜᴀ (ɢʜɪ ɴʜậɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛạɪ ᴀɴʜ) ᴄó ᴛʜể ʟâʏ ᴄʜᴏ đếɴ 𝟽 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ᴄòɴ ᴄʜủɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ (ɢʜɪ ɴʜậɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛạɪ Ấɴ Độ) ướᴄ ᴛíɴʜ ᴄó ᴛʜể ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴀʟᴘʜᴀ ᴛừ 𝟺𝟶-𝟼𝟶%.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ɴɢàʏ 𝟽/𝟽. Ảɴʜ: ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʏêᴜ ᴄầᴜ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ᴋể ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟿/𝟽. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, ᴅậᴘ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ 𝟻 ʙướᴄ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ɢồᴍ xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ᴍốᴄ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ʙộ ᴘʜậɴ đɪềᴜ ᴘʜốɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ғ𝟷, ʀà sᴏáᴛ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ғ𝟷, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ʟấʏ ᴍẫᴜ ʙệɴʜ ᴘʜẩᴍ.

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ 𝟸𝟸 độɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴍỗɪ độɪ 𝟷𝟶-𝟹𝟶 ɴɢườɪ ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴍứᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ɢɪᴀᴏ ǫᴜʏềɴ ᴄʜỉ đạᴏ độɪ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 -𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴘʜâɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍô ʜìɴʜ “ᴛʜáᴘ ʙᴀ ᴛầɴɢ” ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế. ᴍô ʜìɴʜ ɴàʏ ᴘʜâɴ ᴄấᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ), ᴄấᴘ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ, ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở 𝟺 ᴄửᴀ ɴɢõ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố) ᴠà ᴄấᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố).

sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪáᴍ sáᴛ ʟắᴘ đặᴛ ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế đɪệɴ ᴛử, ʜỗ ᴛʀợ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʙằɴɢ ᴍã ǫʀ ɴʜằᴍ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đɪ đếɴ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ, ɢɪúᴘ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *