Sau 15/09 TP.HCM vẫn Chỉ thị 16, chưa áp dụng “Thẻ Xanh”

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ʟậᴘ ᴛứᴄ ɴớɪ ʟỏɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ”, “ᴛʜẻ ᴠàɴɢ”. ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ 𝟷𝟻-𝟿, ᴋʜɪ ᴛᴘ sẵɴ sàɴɢ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ.

Ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – Ảɴʜ: ᴛʜẢᴏ ʟÊ

ᴛốɪ 𝟷𝟸-𝟿, ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴛọᴀ đàᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ᴠᴛᴠ𝟷, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sơ ʙộ ᴠề ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟿 ᴠà ᴋế ʜᴏạᴄʜ áᴘ ᴅụɴɢ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ”, “ᴛʜẻ ᴠàɴɢ”.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟿 đếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿, ᴛᴘ ᴠẫɴ sẽ ᴄơ ʙảɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴍộᴛ số ɴơɪ ᴠẫɴ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴠớɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼+ ᴠà ᴍộᴛ số ɴơɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ổɴ địɴʜ ʜơɴ ɴʜư ᴄầɴ ɢɪờ, ᴄủ ᴄʜɪ… ᴄó ᴛʜể áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼- ʜᴏặᴄ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻+.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴘ sẽ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄấᴘ ᴄơ ᴄʜế “ᴛʜẻ xᴀɴʜ”, “ᴛʜẻ ᴠàɴɢ” ʜᴏặᴄ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛươɴɢ ᴛự để ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ đượᴄ ᴍở ʀộɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜơɴ ᴛʀướᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴀɴ ᴛᴏàɴ đếɴ đâᴜ ᴛʜì ᴍở ᴄửᴀ đếɴ đó.

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄùɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ đồɴɢ ʙộ ᴅữ ʟɪệᴜ, ᴄùɴɢ ᴄả ɴướᴄ sử ᴅụɴɢ ᴍộᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ để ᴛự độɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ɴɢườɪ ᴅâɴ sẽ đượᴄ ᴛự độɴɢ ᴄấᴘ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ”, “ᴛʜẻ ᴠàɴɢ” ɴếᴜ đảᴍ ʙảᴏ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛᴘ sẽ ᴛʜᴀᴍ ᴠấɴ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ để ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ɴʜư ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠề ᴠɪệᴄ sᴀᴜ 𝟷𝟻-𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ʟậᴘ ᴛứᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴớɪ ʟỏɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ”, “ᴛʜẻ ᴠàɴɢ”, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đúɴɢ ɴʜư ᴠậʏ, ᴛᴘ ᴘʜảɪ sẵɴ sàɴɢ ᴛʜì ᴍớɪ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴅự ᴋɪếɴ để ᴄấᴘ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ” ʟà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ᴘʜảɪ sᴀᴜ ᴍũɪ ᴛʜứ ʜᴀɪ 𝟸 ᴛᴜầɴ ᴛʜì “ᴛʜẻ xᴀɴʜ” ᴍớɪ ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛᴘ đã ᴛɪêᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 đᴀ số ʟà ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đượᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ʟà ᴅù ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ. ᴅᴏ đó, sᴀᴜ 𝟷𝟻-𝟿, ᴛᴘ ᴅự ᴋɪếɴ số ɴɢườɪ ᴄó “ᴛʜẻ xᴀɴʜ” ʟà ᴋʜôɴɢ ʟớɴ.

“ᴄʜắᴄ ᴄó ʟẽ sᴀᴜ 𝟷𝟻-𝟿 ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴋʜɪ ɴàᴏ sẵɴ sàɴɢ ᴛᴘ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ”, ôɴɢ Đứᴄ ɴóɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *