Thanh niên đột nhập vào Bách Hóa Xanh để trộm 7 thùng bia

ʟợɪ ᴅụɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ᴛʀí ᴅùɴɢ ᴋìᴍ ᴄộɴɢ ʟựᴄ ᴄắᴛ ᴋʜóᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ (ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴛʀộᴍ 𝟽 ᴛʜùɴɢ ʙɪᴀ, ᴍộᴛ xᴇ ᴍáʏ ᴍᴀɴɢ ᴠề ɴʜà ᴄấᴛ ɢɪấᴜ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú (ᴛᴘʜᴄᴍ) đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʀí (𝟸𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ.
𝟶𝟶:𝟸𝟻

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ độᴛ ɴʜậᴘ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴛʀộᴍ 𝟽 ᴛʜùɴɢ ʙɪᴀ

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟹/𝟿, ᴀɴʜ ʜ.ᴠ.ᴛ. (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴄẩɴ (ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ʜòᴀ) đếɴ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙị ᴋẻ ɢɪᴀɴ ʙẻ ᴋʜóᴀ, độᴛ ɴʜậᴘ ᴛʀộᴍ ᴛàɪ sảɴ.

ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛừ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ʜòᴀ xáᴄ địɴʜ ᴛʀí ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ɴêɴ đưᴀ ᴠề ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.
ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ độᴛ ɴʜậᴘ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴛʀộᴍ… 𝟽 ᴛʜùɴɢ ʙɪᴀ – 𝟷

ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʀí ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ʙướᴄ đầᴜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜốɪ ᴄãɪ, ʙᴜộᴄ ᴛʀí ᴘʜảɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ.

ᴄụ ᴛʜể, ʀạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟹/𝟿, ᴛʀí đɪ xᴇ ᴍáʏ đếɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴠà ᴅùɴɢ ᴋìᴍ ᴄộɴɢ ʟựᴄ ᴄắᴛ ᴋʜóᴀ. sᴀᴜ đó, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠề ɴʜà ᴄấᴛ xᴇ ʀồɪ đɪ ʙộ ᴛʀở ʟạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʀộᴍ ᴍộᴛ xᴇ ᴍáʏ, ᴍộᴛ ʟᴀᴘᴛᴏᴘ, ᴍộᴛ ᴛúɪ ɴướᴄ xả ᴠảɪ ᴠà 𝟽 ᴛʜùɴɢ ʙɪᴀ ᴍᴀɴɢ ᴠề ɴʜà ᴄấᴛ ɢɪấᴜ.

ᴛừ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʀí, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ʜòᴀ ᴍờɪ ɴ.ᴛ.Đ. (𝟹𝟺 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú) ᴠà ʟ.ʜ.ᴘ. (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ) ᴠề ᴛʀụ sở để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.
ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ độᴛ ɴʜậᴘ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴛʀộᴍ… 𝟽 ᴛʜùɴɢ ʙɪᴀ – 𝟸

ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, Đ. ʟà đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴄʜᴏ ᴛʀí ᴍượɴ ᴋìᴍ ᴄộɴɢ ʟựᴄ để đɪ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴍᴀ ᴛúʏ, ᴄả 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ đềᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠà ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜớɪ ʜòᴀ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàɪ sảɴ ʙị ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáᴄʜ ʜóᴀ xᴀɴʜ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛʏ, ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄầɴ ʙố ᴛʀí ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʀôɴɢ ᴄᴏɪ để đề ᴘʜòɴɢ ᴍộᴛ số đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛɪêᴜ xàɪ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ để ʟấʏ ᴛʀộᴍ ᴛàɪ sảɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *