Thế là “Ông anh” phó chủ tịch phường giúp cô gái có 2 mũi VX Mỹ đã bị cho đình chức

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɴɢʜĩᴀ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú, ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ – ʙị đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ để ʟàᴍ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴅᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴄô ɢáɪ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜờ ‘xɪɴ ôɴɢ ᴀɴʜ’.
ᴄô ɢáɪ ‘ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ɴʜờ ôɴɢ ɴɢᴏạɪ’ ʙị ᴘʜạᴛ 𝟷𝟸,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠì đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜᴏᴇ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ɴʜờ ‘xɪɴ ôɴɢ ᴀɴʜ’ – Ảɴʜ: ғʙɴᴠ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷-𝟿, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ Áɴʜ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɴɢʜĩᴀ – ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú – ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ, để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ, ôɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã đưᴀ ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ, ᴄụ ᴛʜể ʟà ᴄô ɢáɪ ᴛêɴ ʟ.ʜ. ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴅù ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ.

ɴʜư ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄô ɢáɪ ᴄó ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛêɴ ʟ.ʜ. ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟᴏạɪ ᴘғɪᴢᴇʀ/ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ.

ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ đó ʟà ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “đã đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠữɴɢ ᴛâᴍ” ᴠà ᴄáᴄ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄô ɴàʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ “ᴅᴏ ᴇ xɪɴ ɴɢᴛᴀ đó” ᴠà “ᴛᴜɪ xɪɴ ôɴɢ ᴀɴʜ ɴè ʙ”.

sự ᴠɪệᴄ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ɴɢʜɪ ɴɢờ, ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴠề ᴛíɴʜ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ. ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄô ɢáɪ ᴛʀêɴ ᴛêɴ ʟ.ᴛ.ᴄ.ʜ. (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú, ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ, ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ) ʟà “ᴇᴍ ʙạɴ ᴅì ở sáᴛ ɴʜà ᴄủᴀ ôɴɢ ɴɢʜĩᴀ”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ đó, ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ɴɪɴʜ ᴋɪềᴜ đã ᴛʀả ʟạɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʀêɴ để xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟạɪ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄó ᴛʜựᴄ sự ʟà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ. ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄô ɢáɪ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴠị ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴘʜườɴɢ.

ᴅᴏ ǫᴜậɴ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴄó ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ᴀɴʜ ᴄʜị ᴇᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đượᴄ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛáᴄʜ ʀᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *