Thẻ xanh Covid và những đặc quyền được hưởng

sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà sở ɢᴅ-Đᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đềᴜ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄụ ᴛʜể ᴛʀìɴʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴếᴜ sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿, ᴛᴘ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅự ᴋɪếɴ sẽ đượᴄ ɴớɪ ʟỏɴɢ sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿, ᴋʜɪ ᴛᴘ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴅɪᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đề ɴɢʜị sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ɢắɴ ʟɪềɴ ᴠớɪ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ. ᴛừɴɢ ʙướᴄ ɴớɪ ʟỏɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ đáɴʜ ɢɪá ᴍứᴄ độ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, số ʟɪệᴜ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴠà ᴋʜả ɴăɴɢ đáᴘ ứɴɢ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế để ᴘʜụᴄ ʜồɪ sảɴ xᴜấᴛ, ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ.
ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴄáᴄ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề, đơɴ ᴠị ᴛʜᴇᴏ ᴋʜả ɴăɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴀɴ ᴛᴏàɴ để ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ʟạɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ.
ɴʜữɴɢ ᴀɪ đượᴄ đề xᴜấᴛ ᴄấᴘ “ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿” sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻.𝟿?

sử ᴅụɴɢ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ᴠà sɪɴʜ ʜᴏạᴛ xã ʜộɪ ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴍứᴄ độ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ.
Đốɪ ᴛượɴɢ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đề xᴜấᴛ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ: đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đầʏ đủ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ đúɴɢ số ᴍũɪ ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʜãɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴛạᴏ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛíɴʜ ᴛừ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʜãɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ.
ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟼 ᴛʜáɴɢ.


ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅự ᴋɪếɴ đượᴄ ᴍở sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿: ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻, ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ; ғ𝟶 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴅướɪ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴋʜôɴɢ ʙệɴʜ ɴềɴ: đượᴄ đếɴ/ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ (ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà); đượᴄ đɪ ʜọᴄ, đɪ ʟàᴍ, đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʜᴏặᴄ đɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ, ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.


Đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đầʏ đủ 𝟸 ᴍũɪ; ғ𝟶 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ, sᴜʏ ɢɪảᴍ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ; ɴɢườɪ ᴄʜỉ ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ (đốɪ ᴠớɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄó ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ 𝟸 ᴍũɪ): đượᴄ đếɴ/ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ, đượᴄ đɪ ʜọᴄ, đɪ ʟàᴍ ɴʜưɴɢ ᴄầɴ ʙố ᴛʀí ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʜạɴ ᴄʜế ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ, ᴄó ᴛʜể đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, đɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴộɪ địᴀ ɴʜưɴɢ ᴄầɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ 𝟻ᴋ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ, ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪếᴜ 𝟸 ᴍ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.


ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼: ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ; ғ𝟶 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴅướɪ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴋʜôɴɢ ʙệɴʜ ɴềɴ: đượᴄ đếɴ/ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ɴʜư sɪêᴜ ᴛʜị, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ…, đượᴄ đɪ ʜọᴄ, đɪ ʟàᴍ, ʜᴏặᴄ đɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴộɪ địᴀ.


Đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đầʏ đủ 𝟸 ᴍũɪ; ғ𝟶 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀêɴ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ, sᴜʏ ɢɪảᴍ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ; ɴɢườɪ ᴄʜỉ ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ (đốɪ ᴠớɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄó ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ 𝟸 ᴍũɪ): ʜạɴ ᴄʜế đếɴ/ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, đượᴄ đɪ ʜọᴄ, đɪ ʟàᴍ ɴʜưɴɢ ᴄầɴ ʙố ᴛʀí ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʜạɴ ᴄʜế ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ, ᴄầɴ ᴛᴜầɴ ᴛʜủ 𝟻ᴋ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ, ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟸 ᴍ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.

xâʏ ᴅựɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿: ᴛʜᴇᴏ ᴛờ ᴛʀìɴʜ sở ɢᴅ-Đᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢửɪ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ, ᴋʜɪ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴛᴘ ᴛʜì ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ xâʏ ᴅựɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ.
ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄầɴ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴʜư ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴘʜảɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ đếɴ ᴛʀườɴɢ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟸 ᴛᴜầɴ. ᴄʜỉ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛự ɴɢᴜʏệɴ. ᴠẫɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ᴛʀêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ… để đáᴘ ứɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄũɴɢ ɴʜư ʙổ ᴛʀợ, sᴏɴɢ ʜàɴʜ ᴄùɴɢ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀêɴ ʟớᴘ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *