Thêm 1 Phụ Nữ nghi mắc Covid-19,không có yếu tố dịch tể liên quan cụm dịch truyền giáo

ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ ᴋʜáᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟻, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ.

ᴛʜᴇᴏ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴɢườɪ ɴàʏ đếɴ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴍ ᴅᴏ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʜô ʜấᴘ ɴʜư ʜᴏ, sốᴛ, đᴀᴜ ʜọɴɢ. ᴅù ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠẫɴ đưᴀ ᴠàᴏ ʙᴜồɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴄáᴄʜ ʟʏ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ. ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ đᴀɴɢ đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ.

Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʙᴀɴ đầᴜ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄụᴍ ᴅịᴄʜ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ở ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ ᴅᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ᴛốɪ 𝟸𝟽/𝟻. Ảɴʜ: ᴍỹ ʟê.

ᴛừ ᴛốɪ 𝟸𝟼/𝟻, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟹𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ᴛừ ʙᴀ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜỉ đɪểᴍ ʟà ɴɢườɪ đếɴ ᴋʜáᴍ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɢɪᴀ Địɴʜ ᴅᴏ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴠɪêᴍ đườɴɢ ʜô ʜấᴘ, ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟻, đượᴄ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴠà ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟺 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *