Tổ phó chốt kiểm soát dịch Bình Dương bị khởi tố khi bắt shipper đưa 2 triệu cho đi qua

ᴛʜấʏ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄủᴀ sʜɪᴘᴘᴇʀ ʜếᴛ ʜạɴ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜỉɴʜ sửᴀ, ᴛổ ᴘʜó ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã “ʟàᴍ ʟᴜậᴛ” để ʙỏ ǫᴜᴀ.
ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ (𝟷/𝟿) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀươɴɢ ᴠăɴ ᴄôɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟻, ǫᴜê ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ, ᴛạᴍ ᴛʀú ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟạᴍ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

ᴛʀươɴɢ ᴠăɴ ᴄôɴɢ (áᴏ đᴇɴ) ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ᴅᴏ “ʟàᴍ ʟᴜậᴛ” sʜɪᴘᴘᴇʀ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ


ʜɪệɴ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄʜᴏ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀươɴɢ ᴠăɴ ᴄôɴɢ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ Độɪ xᴜɴɢ ᴋíᴄʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ᴀɴ (ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ), đượᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴘʜườɴɢ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ʟàᴍ ᴛổ ᴘʜó ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟾, ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴛʜì ᴄôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʜ.ᴛ.Đ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟺, ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ sʜɪᴘᴘᴇʀ) đã ʜếᴛ ʜạɴ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜỉɴʜ sửᴀ ɴêɴ ʜù ᴅọᴀ sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ, sᴀᴜ đó ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ɴàʏ ᴘʜảɪ đưᴀ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ để ʙỏ ǫᴜᴀ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ.

ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀướᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴀɴʜ Đ. ᴠà ᴄʜủ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ɴơɪ ᴀɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ đã ᴛố ᴄáᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ.

Vàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟾, ʜ.ᴛ.Đ đượᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪᴀᴏ đơɴ ʜàɴɢ ᴛừ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ (ᴘʜườɴɢ ᴅĩ ᴀɴ) ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ở ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ᴀɴ.

ᴋʜɪ đếɴ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ᴀɴ (đặᴛ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷ᴋ) ᴛʜì ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ xᴇ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ᴅᴏ ᴛʜấʏ ɢɪấʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Đ. ʜếᴛ ʜạɴ ᴠà ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜỉɴʜ sửᴀ ɴêɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍặᴄ ᴛʜườɴɢ ᴘʜụᴄ (sᴀᴜ đó xáᴄ địɴʜ ʟà ᴄôɴɢ) ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ᴠề ᴘʜườɴɢ để ʟàᴍ ʙɪêɴ ʙảɴ xử ʟý.

ʟúᴄ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍặᴄ ᴛʜườɴɢ ᴘʜụᴄ ᴋʜáᴄ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄùɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴄùɴɢ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛớɪ đᴏạɴ đườɴɢ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ɢầɴ đó ᴛʜì ᴄôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ đưᴀ ᴛɪềɴ ʀồɪ ᴄʜᴏ đɪ. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴅọᴀ “ᴠớɪ ᴀɴʜ Đ. ʟỗɪ ɴàʏ ᴘʜạᴛ ᴛù, ɴếᴜ đưᴀ ᴛɪềɴ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ…”.

ᴋʜɪ ᴀɴʜ Đ. ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ, xɪɴ đượᴄ đếɴ ᴛʀụ ᴀᴛᴍ để ʀúᴛ ᴛɪềɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ ɢọɪ ɴɢườɪ ʀᴀ đưᴀ ᴛɪềɴ.

sᴀᴜ đó, ɴɢườɪ ɴàʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ Đ. ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜᴏảɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄó ᴛêɴ ʟà ᴅᴏᴀɴ ᴠᴀɴ ᴄᴏɴɢ. ᴅᴏ ʟᴏ sợ, ᴀɴʜ Đ. đã ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴʜờ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴄʜᴜʏểɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ. ᴋʜɪ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴄó ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Đ. đɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʜứᴀ ʜẹɴ ʟầɴ sᴀᴜ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *