TP.HCM 24h qua đã có thêm 99 ca, vẫn chưa thấy đỉnh dịch, Bộ YT chuyển khẩn 800k liều cho HCM

ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ʟà ǫᴜậɴ 𝟾 ᴠớɪ 𝟸𝟹 ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 ᴛʜêᴍ 𝟷𝟾 ᴄᴀ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ 𝟷𝟷 ᴄᴀ… ᴘʜầɴ ʟớɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, 𝟻 ɴɢườɪ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ.
ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟼 đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟼, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟿𝟿 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʀɪêɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟼 ᴄó 𝟾𝟶 ɴɢườɪ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷𝟶 ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, 𝟾𝟺 ᴄᴀ ғ𝟷 ᴠà 𝟻 ɴɢườɪ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟾𝟺 ғ𝟷, ᴍộᴛ số ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ʟà: ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟿 ɴɢườɪ), ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟹 (𝟸𝟼), ᴄơ ᴋʜí ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟸), ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋɪᴍ ᴍɪɴʜ ǫᴜậɴ 𝟻 (𝟻), ᴄôɴɢ ᴛʏ ʜɴᴀᴍ ᴍᴏʙɪʟᴇ (𝟷𝟼), ɴʜà ᴛʀọ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛô ɴɢọᴄ ᴠâɴ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 (𝟷𝟷).

𝟿𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ đượᴄ ᴘʜâɴ ʙố ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟷 (𝟷 ᴄᴀ), ǫᴜậɴ 𝟹 (𝟿), ǫᴜậɴ 𝟺 (𝟷), ǫᴜậɴ 𝟼 (𝟹), ǫᴜậɴ 𝟾 (𝟸𝟹), ǫᴜậɴ 𝟷𝟶 (𝟺), ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 (𝟷𝟾), ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟹), ᴛâɴ ᴘʜú (𝟺), ʙìɴʜ ᴛâɴ (𝟷𝟶), ɢò ᴠấᴘ (𝟷), ᴛâɴ ʙìɴʜ (𝟼), ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ (𝟷), ᴄủ ᴄʜɪ (𝟸), ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ (𝟷𝟷), ɴʜà ʙè (𝟷) ᴠà ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ (𝟷).

ᴅɪᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴀɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴀɴʜ 𝟷
ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶𝟼𝟶 ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, xếᴘ ᴛʜứ 𝟹 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, sᴀᴜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ʙắᴄ ɴɪɴʜ. Ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄơ ʙảɴ đã đượᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅịᴄʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ.

ʜᴄᴅᴄ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴍầᴍ ʙệɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴠẫɴ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴄáᴄ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ᴍớɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú, ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄầɴ ᴛự ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɴếᴜ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʜᴏ, sốᴛ, đᴀᴜ ʜọɴɢ, ᴋʜó ᴛʜở… ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ.

ɴếᴜ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄầɴ đɪ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ʟᴜồɴɢ ᴅᴏ ᴄơ sở ʏ ᴛế ǫᴜʏ địɴʜ ɴʜằᴍ ʜạɴ ᴄʜế ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ. ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜể đăɴɢ ᴋý ᴋʜáᴍ ᴠà ᴛư ᴠấɴ ᴛừ xᴀ ʜᴏặᴄ ʟɪêɴ ʜệ ᴛʀướᴄ ᴠớɪ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ để đượᴄ ᴛư ᴠấɴ ᴘʜù ʜợᴘ.

ʜɪệɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟿.𝟿𝟾𝟶 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟷.𝟼𝟻𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺, ᴄả ɴướᴄ ᴄó 𝟾.𝟺𝟷𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟼/𝟼 ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʙộ ʏ ᴛế ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ 𝟾𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴋʜɪ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠượᴛ 𝟷.𝟶𝟶𝟶.

ʜọᴘ ʙộ ᴘʜậɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ʜỗ ᴛʀợ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ ᴛạɪ ᴠɪệɴ ᴘᴀsᴛᴇᴜʀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙảᴏ ǫᴜảɴ số ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴàʏ.

Để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ độɪ, ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ, ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đếɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜᴏ ᴛớɪ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã… sẽ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ. ᴄáᴄ ᴋíᴘ, độɪ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ, ɴʜɪềᴜ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ʟưᴜ độɴɢ đượᴄ ᴍở để đảᴍ ʙảᴏ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢắɴ ɴʜấᴛ.

“ᴠề đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêᴍ, ɴɢᴏàɪ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ sẽ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴋʜᴜ ᴄʜế xᴜấᴛ”, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ sơɴ ɴóɪ.

ɢɪáᴏ sư ᴘʜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟâɴ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ᴘᴀsᴛᴇᴜʀ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ᴅᴜʏệᴛ ᴄʜᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄó ᴛʜể ᴛự ǫᴜʏếᴛ ᴠề ᴠấɴ đề ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜì ʟượɴɢ ɴʜậᴘ ᴠề sẽ ʀấᴛ ʟớɴ. Đɪềᴜ ɴàʏ đặᴛ ʀᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ʙảᴏ ǫᴜảɴ ᴘʜảɪ ᴛʜậᴛ ᴛốᴛ, ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ǫᴜá ᴛảɪ.

“ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄầɴ ᴛíɴʜ đếɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ᴅâɴ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàᴏ, ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀᴏ ʟâᴜ để ᴄó ᴛʜể ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ, sớᴍ ɴʜấᴛ đạᴛ đượᴄ độ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ”, ôɴɢ ʟâɴ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʟâɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʟầɴ ɴàʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄó ᴛʜể xâʏ ᴅựɴɢ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴛɪêᴍ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴍộᴛ ɴɢàʏ, ᴠớɪ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛừ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ đếɴ xã, ᴘʜườɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟼/𝟼, ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜâɴ ʙổ 𝟸𝟾𝟾.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đếɴ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đợᴛ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜứ ʙᴀ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟹/𝟼. Đếɴ ɴᴀʏ, 𝟷𝟸.𝟷𝟹𝟼 ɴɢườɪ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, số ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴍộᴛ ʟà 𝟷𝟷.𝟸𝟻𝟾 ɴɢườɪ, ɢồᴍ 𝟼.𝟺𝟻𝟿 ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế, 𝟺.𝟶𝟽𝟾 ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ ʏ ᴛế, 𝟽𝟸𝟷 ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴄộɴɢ ᴛáᴄ ᴠɪêɴ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄó 𝟾𝟽𝟾 ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ʜᴀɪ. ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴘʜảɴ ứɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ đềᴜ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ổɴ địɴʜ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜậɴ đượᴄ ɢầɴ 𝟹 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, ᴄơ ᴄʜế ᴄᴏᴠᴀx ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜơɴ 𝟸,𝟻 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴄʜɪᴀ ᴛʜàɴʜ ʜᴀɪ đợᴛ, đềᴜ ʟà ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜơɴ 𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴋʜáᴄ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ số ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã đặᴛ ᴍᴜᴀ 𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴛừ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *