Tp.HCM ai từng đến cây xăng này ở Q10 và Nhà Thuốc Quận Phú Nhuận liên hệ gấp cơ quan y tế

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ đổ, ᴍᴜᴀ xăɴɢ ᴛạɪ ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ᴄâʏ xăɴɢ (ɢóᴄ ɴɢã 𝟽 ʟê ʜồɴɢ ᴘʜᴏɴɢ – ʟý ᴛʜáɪ ᴛổ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟶) ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴠà ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟷 (ǫᴜậɴ 𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴘʜáᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ đổ xăɴɢ ᴛạɪ ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ số 𝟷 – ᴄᴏᴍᴇᴄᴏ, ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà ᴄâʏ xăɴɢ ɢóᴄ ɴɢã 𝟽 ʟê ʜồɴɢ ᴘʜᴏɴɢ – ʟý ᴛʜáɪ ᴛổ. Đâʏ ʟà ɴơɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ.

ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢườɪ đếɴ đổ xăɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟾/𝟼 đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟼 ᴛạɪ địᴀ đɪểᴍ ᴛʀêɴ ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ɴɢᴀʏ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ 𝟷 ʜᴏặᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴠà đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể ɢọɪ 𝟶𝟸𝟾.𝟹𝟾𝟹𝟹.𝟿𝟺𝟻𝟺 (ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ 𝟷) ʜᴏặᴄ số 𝟶𝟿𝟾𝟹.𝟻𝟺𝟶.𝟻𝟷𝟶, ôɴɢ ᴄʜế ᴍɪɴʜ ɴʜựᴛ, ᴛʀưởɴɢ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ để ɴɢʜᴇ ᴄʜỉ ᴅẫɴ ᴄụ ᴛʜể.

ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ ʜɪệᴜ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴘʜᴀɴ xíᴄʜ ʟᴏɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ɴɢᴀʏ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế.
ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟸 (ǫᴜậɴ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴘʜáᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛìᴍ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴛạɪ 𝟹𝟽𝟸 ᴘʜᴀɴ xíᴄʜ ʟᴏɴɢ ʟúᴄ 𝟼ʜ𝟹𝟶 đếɴ 𝟷𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟼. Đâʏ ʟà ɴơɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ sᴀʀ-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đề ɴɢʜị ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜốᴄ, ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀêɴ ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴠà đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể ʟɪêɴ ʜệ 𝟶𝟿𝟶𝟾.𝟺𝟸𝟶.𝟿𝟾𝟺 (ʙà ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴘʜươɴɢ ᴛʜảᴏ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ 𝟸) ʜᴏặᴄ 𝟶𝟸𝟾.𝟹𝟿𝟿𝟶.𝟺𝟽𝟻𝟼 (đườɴɢ ᴅâʏ ɴóɴɢ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ 𝟸) để ɴɢʜᴇ ᴛư ᴠấɴ ᴄụ ᴛʜể.ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟼 đếɴ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟻𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ᴍã số 𝟷𝟹𝟽𝟹𝟸 – 𝟷𝟹𝟽𝟾𝟸. 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʜọ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ: ǫᴜậɴ 𝟺 (𝟷), ǫᴜậɴ 𝟾 (𝟺), ǫᴜậɴ 𝟷𝟶 (𝟺), ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴋᴠ 𝟸 (𝟷).

𝟺𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀướᴄ đó ᴄũɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠớɪ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ɴʜɪềᴜ ᴛʜứ 𝟸 ᴄả ɴướᴄ, ᴄʜỉ đứɴɢ sᴀᴜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠớɪ 𝟷.𝟿𝟽𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *