TP.HCM Cần chuẩn bị giấy tờ gì để trình CA ở các chốt kiểm tra

ɴɢàʏ đầᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʀᴀ đườɴɢ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ ᴋʜɪ ɢặᴘ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ. ᴠậʏ ᴄsɢᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ở ᴄʜốᴛ sẽ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ɢì?

ᴄsɢᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʀᴀ đườɴɢ ᴠì ᴠɪệᴄ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ

sáɴɢ 𝟿.𝟽 – ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ để ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ở ɴʜà, ᴄʜỉ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. ᴄáᴄ ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ, ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ.
Để ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛừ 𝟼 ɢɪờ sáɴɢ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ở ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ đượᴄ ʟậᴘ ɴêɴ ᴄó ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄsɢᴛ, ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴛự ᴠệ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ǫᴜâɴ sự, ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế… ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ.

ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ʟê ᴠăɴ sỹ, ɴɢườɪ ᴅâɴ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ᴋʜɪ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴍộᴛ độɪ ᴄsɢᴛ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄửᴀ ɴɢõ ᴛᴘ, ᴅù đã ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴʜưɴɢ sáɴɢ 𝟿.𝟽, ᴠẫɴ ᴄó ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ. ᴋʜɪ đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴅừɴɢ xᴇ ʜỏɪ ʟý ᴅᴏ, ᴀɪ ɴấʏ đềᴜ đưᴀ “đủ ʟý ᴅᴏ” ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʀᴀ đườɴɢ.
ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʀựᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴋʜᴀɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɴàᴏ ʟà ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴘʜéᴘ ʀᴀ đườɴɢ,… để ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪểᴜ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.
ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, sáɴɢ 𝟿.𝟽, ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ, ᴄsᴛᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ, ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị, ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄsɢᴛ, ɴɢườɪ ᴅâɴ đưᴀ ʀᴀ đủ ʟý ᴅᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ 𝟿.𝟽
ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ xᴇ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ xᴇ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟý ᴅᴏ ʀᴀ đườɴɢ

ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴄủᴀ độɪ ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫ.𝟹 ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟê ᴠăɴ sỹ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ xᴇ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ ʟạɪ, xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ, ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴄáᴄ ʟý ᴅᴏ ʀᴀ đườɴɢ. Đᴀ ᴘʜầɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ɴàʏ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ đɪ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ… ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ ɢɪấʏ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ đɪ ʟàᴍ để ᴛʀìɴʜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ɴɢườɪ đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜì đưᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʜᴏặᴄ ᴄᴍɴᴅ/ᴄᴄᴄᴅ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜà ở ʜướɴɢ ᴄầɴ đɪ ǫᴜᴀ.

ʟãɴʜ đạᴏ độɪ ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫ.𝟹 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛừ 𝟼 ɢɪờ sáɴɢ, ᴄsɢᴛ ǫᴜậɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ 𝟷𝟸 ᴘʜườɴɢ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ʀᴀ ǫᴜâɴ, ᴍở ʟᴏᴀ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴘʜố. “ʟúᴄ 𝟼 – 𝟽 ɢɪờ sáɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴄòɴ ᴋʜá đôɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. Đếɴ 𝟽 ɢɪờ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙắᴛ đầᴜ đượᴄ ʟậᴘ ᴛʜì ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴍớɪ ɢɪảᴍ”, ᴠị ɴàʏ ᴄʜɪᴀ sẻ.
ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ sáɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ᴠà ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ, ʟãɴʜ đạᴏ độɪ ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫ.𝟹 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴀ ᴘʜầɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ʟý ᴅᴏ: đɪ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜứᴄ ăɴ.
“ᴅù ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ, ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄsɢᴛ ɴʜắᴄ ɴʜở ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʀᴀ đườɴɢ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴóɪ ʟà đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ ᴛờ ᴛʜì ᴄsɢᴛ ᴄũɴɢ ɴʜắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ɴàʏ. sʜɪᴘᴘᴇʀ đɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜì đưᴀ ᴀᴘᴘ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ,… ʜɪ ᴠọɴɢ ᴛʜấʏ ᴄʜốᴛ ở ɴʜɪềᴜ ɴơɪ, ɴɢườɪ ᴅâɴ sẽ ᴛự ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ý ᴛʜứᴄ để ở ɴʜà, ᴋʜôɴɢ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜɪ đó ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴠɪệᴄ ᴄấᴘ ᴛʜɪếᴛ”, ʟãɴʜ đạᴏ độɪ ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ʜướɴɢ đềᴜ ᴄó ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼
ᴍộᴛ ɴɢườɪ ǫᴜᴀʏ đầᴜ xᴇ ᴋʜɪ ɢặᴘ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄủᴀ ᴄsɢᴛ
ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢàʏ đầᴜ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ᴄsɢᴛ ᴄʜủ ʏếᴜ ɴʜắᴄ ɴʜở, ᴠậɴ độɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ý ᴛʜứᴄ để ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄsɢᴛ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴍộᴛ số ᴄôɴɢ ᴛʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄũɴɢ ᴄấᴘ ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đɪ ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴄáᴄ ɢɪấʏ ɴàʏ sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄsɢᴛ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ.
ʟãɴʜ đạᴏ ᴍộᴛ độɪ ᴄsɢᴛ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠᴇɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ʀõ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʟà ᴍᴜᴀ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴠà ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴋʜáᴄ. ᴄáᴄ ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ, ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ʟà ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ; xăɴɢ, ᴅầᴜ, đɪệɴ, ɴướᴄ, ɴʜɪêɴ ʟɪệᴜ…; ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴋʜᴏ ʙạᴄ, ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴄôɴɢ ᴄʜứɴɢ, ʟᴜậᴛ sư, đăɴɢ ᴋɪểᴍ, đăɴɢ ᴋý ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʙảᴏ đảᴍ… ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ʙưᴜ ᴄʜíɴʜ, ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ, ᴅịᴄʜ ᴠụ ʜỗ ᴛʀợ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ, xᴜấᴛ, ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ᴛᴀɴɢ ʟễ”.

ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫ.𝟹 ʟậᴘ ᴄʜốᴛ ᴛừ 𝟽 ɢɪờ, ᴛʀướᴄ đó ᴛừ 𝟼 ɢɪờ ʙắᴛ đầᴜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ
ᴄsɢᴛ ᴠừᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴠừᴀ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠề ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 để ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴄáᴄ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴍở ᴀᴘᴘ đưᴀ ᴄsɢᴛ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ
ɴɢườɪ ᴅâɴ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜɪ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ

ʟãɴʜ đạᴏ độɪ ᴄsɢᴛ – ᴛᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴛʀựᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ ᴄʜủ ʏếᴜ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ ở ɴʜà ᴠà ᴄʜỉ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ,… ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄó ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ đɪ ʟạɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠẫɴ đượᴄ ᴄsɢᴛ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ để ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ.
“ᴄsɢᴛ ʟậᴘ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢăɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ, ᴍà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʜợᴘ ʟệ ᴛʜì ᴠẫɴ đượᴄ ǫᴜʏềɴ đɪ”, ᴠị ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.
ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ, ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ɴếᴜ đôɴɢ đúᴄ ᴛʜì sẽ ᴛạᴍ xả ᴄʜốᴛ để ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ, ᴛʀáɴʜ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ đúᴄ, đảᴍ ʙảᴏ 𝟻ᴋ.

ᴍộᴛ ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛạɪ ǫᴜậɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀọɴɢ ʏếᴜ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ íᴄʜ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜá 𝟸 ɴɢườɪ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, ɴʜắᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛʜì ʜạɴ ᴄʜế ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴍᴀɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɢì?

“ᴛʀả ʟờɪ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ᴘᴠ , ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʀᴀ đườɴɢ ᴍᴜᴀ đồ ăɴ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄầɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛʜế ɴàᴏ? ʟãɴʜ đạᴏ ᴍộᴛ độɪ ᴄsɢᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ ᴄʜủ độɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ɴʜư ᴄᴍɴᴅ/ᴄᴄᴄᴅ để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜà ᴍìɴʜ ɢầɴ đó, đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟộ ᴛʀìɴʜ ɴàᴏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴠị ɴàʏ, ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 “ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴóɪ đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ đᴀɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴʜưɴɢ ᴄsɢᴛ ᴠẫɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ để ʜọ đɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ɴʜắᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ ʀᴀ đườɴɢ để ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴅậᴘ ᴅịᴄʜ”.

ʀɪêɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ở ǫ.ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴋʜɪ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠớɪ ǫᴜậɴ ᴛʜì đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄʜưᴀ ᴄó ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄụ ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴛừɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴêɴ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ùʏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *