TP.HCM cho hàng quán mở lại, nhưng hầu như rất ít quán mở vì những lí do này

Đóɴɢ ᴄửᴀ, ʜẹɴ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟼.𝟿, ʜᴀʏ đặᴛ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴʜậɴ đơɴ… đó ʟà ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀẻ đã ɢặᴘ ᴘʜảɪ ᴋʜɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ.

ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ
Ảɴʜ: ᴛẤɴ ĐẠᴛ

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ăɴ, ᴜốɴɢ (ᴄó ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ đăɴɢ ᴋý ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ) ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ, ᴛừ 𝟼 – 𝟷𝟾 ɢɪờ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠề. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀẻ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ ᴍᴜốɴ đặᴛ đồ ăɴ, ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ.

𝟷.𝟻 ᴋᴍ ᴛɪềɴ “sʜɪᴘ” ʟà 𝟾𝟻.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ
ᴀɴʜ ʜᴜỳɴʜ ǫᴜốᴄ ᴛʀườɴɢ (𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ), ᴛʀú ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟷𝟼𝟹 ᴛʜàɴʜ ᴛʜáɪ, ᴘ.𝟷𝟺, ǫ.𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴘʜấɴ ᴋʜíᴄʜ ᴠì ʜơɴ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴄảɴʜ ᴍấᴛ ʙᴜổɪ sáɴɢ ᴠì ᴘʜảɪ ʟᴏᴀʏ ʜᴏᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɴ ʙếᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴀɴʜ ᴛʀườɴɢ đã ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ “ᴍéᴏ ᴍặᴛ” ᴠì ᴋʜɪ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʜì đᴀ số ᴄáᴄ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ đềᴜ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠà ʜẹɴ ɢặᴘ ʟạɪ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟼.𝟿 ʜᴏặᴄ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿.


Đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠà… ʜẹɴ ɢặᴘ ʟạɪ
Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ

ᴀɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴛâᴍ sự: “ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴅịᴄʜ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛôɪ đã ᴄố ɢắɴɢ đặᴛ “ᴄᴏᴍʙᴏ” ᴛừ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố ʀồɪ ᴠề ɴấᴜ, ᴛʜậᴛ sự ᴛôɪ ᴄʜế ʙɪếɴ ᴋʜá ᴅỡ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴍóɴ ᴄứ ʟậᴘ đɪ ʟậᴘ ʟạɪ, ɴɢáɴ ɴɢẩᴍ. ɴó ᴄʜɪếᴍ ǫᴜỹ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ǫᴜầɴ ǫᴜậᴛ ᴍấᴛ ᴄả ʙᴜổɪ sáɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛạɪ ɴʜà. ᴅᴏ đó, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ᴍở ʟạɪ ᴛôɪ ʀấᴛ ᴠᴜɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ʜếᴛ ᴀᴘᴘ ɴàʏ đếɴ ᴀᴘᴘ ᴋʜáᴄ, ᴄʜọɴ xᴀ ʜᴀʏ ɢầɴ ɴơɪ ᴛôɪ sốɴɢ đềᴜ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠà ʜẹɴ ɢặᴘ ʟạɪ ᴠàᴏ 𝟷𝟼.𝟿 ʜᴏặᴄ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿. ᴄó ᴠàɪ ǫᴜáɴ ᴠẫɴ đặᴛ đượᴄ ɴʜưɴɢ ɢɪá ᴋʜá ᴄᴀᴏ, ᴛô ʙúɴ ʙò ᴋʜôɴɢ ɢɪò ɴʜỏ ᴍà ɢɪá đếɴ 𝟽𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴋể ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ ᴛʜêᴍ 𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴅù ᴄáᴄʜ ɴơɪ ở ᴛôɪ ᴄó 𝟶.𝟿 ᴋᴍ, ɴêɴ ᴛʜôɪ”.


ᴛɪềɴ “sʜɪᴘ” ɢầɴ 𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴄʜᴏ 𝟶.𝟿 ᴋᴍ
Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ

Đúɴɢ ɴʜư ᴀɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ đườɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠề ẩᴍ ᴛʜựᴄ, ăɴ ᴜốɴɢ ở ǫ.𝟷𝟶 ᴠàᴏ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟷.𝟿, ɴʜư: ᴛʜàɴʜ ᴛʜáɪ, sư ᴠạɴ ʜạɴʜ ɴốɪ ᴅàɪ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴘʜươɴɢ… ᴄáᴄ ǫᴜáɴ ᴠẫɴ ʙấᴛ độɴɢ.

ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ǫᴜỳɴʜ ɴʜư, ʙí ᴛʜư ᴄʜɪ Đᴏàɴ ᴘ.𝟷, ǫ.𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜịɴ ᴍóɴ ʙúɴ ʙò, ᴄơᴍ ᴛấᴍ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ ᴠàᴏ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ sáɴɢ, ᴅù đã ᴄʜạʏ ᴠà đɪệɴ ᴋʜắᴘ ᴍấʏ ǫᴜáɴ “ʀᴜộᴛ” ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ đượᴄ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ. “sợ ế ɴêɴ ʙà ᴄᴏɴ đâᴜ ᴅáᴍ ᴍở. ᴍà ɢɪờ ᴍở ᴄũɴɢ ᴄó ᴄũɴɢ ᴄó ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ để ɴấᴜ đâᴜ”, ᴄʜị ɴʜư ɴóɪ.

ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ở đườɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛʜáɪ, ǫ.𝟷𝟶 ᴠẫɴ “ʙấᴛ độɴɢ”

ᴛʀươɴɢ ᴛự, ɴɢᴏàɪ ɴʜữɴɢ sᴜấᴛ ᴄơᴍ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜùɴɢ ᴠươɴɢ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴛʜủʏ ɴɢâɴ (𝟸𝟹 ᴛᴜổɪ), ɴɢụ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ ᴍᴜốɴ đặᴛ ɴʜữɴɢ ᴍóɴ ɴʜư: ᴄơᴍ ᴛấᴍ, ʙúɴ ʙò… để ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴋʜẩᴜ ᴠị ᴄũɴɢ ɴʜư ɢɪảᴍ ʙớᴛ sự ᴛʜèᴍ ᴛʜᴜồɴɢ, ᴠì 𝟹 ᴛʜáɴɢ ɴᴀʏ ɴɢâɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ăɴ.

“sᴀᴜ ʜᴀɪ ɴɢàʏ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ ᴛôɪ đã đặᴛ ᴍộᴛ sᴜấᴛ ᴄơᴍ ᴛấᴍ 𝟽𝟿.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ɢầɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠì ǫᴜá ᴛʜèᴍ. ǫᴜáɴ đó ᴄáᴄʜ ᴛôɪ ᴄó 𝟷,𝟻 ᴋᴍ ɴʜưɴɢ ɢɪá ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ ʟà 𝟾𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ, ɴʜưɴɢ đợɪ ᴍãɪ đếɴ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ ᴋʜôɴɢ sʜɪᴘᴘᴇʀ ɴàᴏ ɴʜậɴ đơɴ ʀồɪ ʙêɴ đó ᴛự ʜủʏ, ᴅù ǫᴜáɴ đã ᴄʜᴏ đặᴛ ʜàɴɢ”, ᴄʜị ɴɢâɴ ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ sự ʙᴜồɴ ʙã.

ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ʙáɴ ᴍᴀɴɢ ᴠề: ʀụᴄ ʀịᴄʜ ᴅọɴ ᴅẹᴘ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ sẵɴ sàɴɢ ᴍở ʟạɪ!

ǫᴜẩɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴠớɪ ᴠàɪ ʙᴀ ᴛʜứ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ
ᴅù đᴀɴɢ ở ǫ.𝟽, ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴơɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đã ổɴ địɴʜ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ʟữ ᴅᴜʏ ᴛườɴɢ, 𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜậᴛ ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ đồ ăɴ ᴜốɴɢ ᴠì ɢɪá đồ ăɴ ᴋʜá ᴄᴀᴏ.

ᴀɴʜ ᴛườɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴋʜɪ đọᴄ đượᴄ ᴛɪɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜàɴɢ ǫᴜáɴ ᴛʀở ʟạɪ, ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜá ᴠᴜɪ, ᴠì ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ʀồɪ ᴀɴʜ ᴄùɴɢ ᴠàɪ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀọ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛᴏàɴ ɴấᴜ ăɴ, ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜẩɴ ᴠàɪ ʙᴀ ᴍóɴ đơɴ sơ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄó đủ ᴠà đᴀ ᴅạɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ để ᴄʜế ʙɪếɴ.

ᴀɴʜ ᴛườɴɢ ᴋể: “sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ʙàɴ ᴛíɴʜ sẽ ᴋʜôɴɢ ɴấᴜ ᴄơᴍ ᴛʀưᴀ ɴữᴀ ᴍà sẽ ʟêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ đặᴛ đồ ăɴ ᴠề, ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙữᴀ ᴄʜᴏ đỡ ɴɢáɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟướᴛ xᴇᴍ ᴛʜì ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ʙáɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏᴍʙᴏ ᴠớɪ ɢɪá ᴛầᴍ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ – 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, ʜᴏặᴄ ᴍóɴ ʟẻ ᴛʜì ɢɪá ᴄũɴɢ ᴋʜá ᴄᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ăɴ ᴠớɪ 𝟸 – 𝟹 đầᴜ ɴɢườɪ, ᴠà ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ ᴘʜí ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ ᴋʜá ᴄᴀᴏ ɴữᴀ ɴêɴ sᴜʏ đɪ ᴛíɴʜ ʟạɪ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đặᴛ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴛừ sɪêᴜ ᴛʜị ᴠề ɴấᴜ sẽ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ʜơɴ ɢấᴘ ᴠàɪ ʟầɴ, ᴄʜưᴀ ᴋể ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜúɴɢ ᴄó ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʀᴀ sᴀᴏ? ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ɴʜư ᴛʀướᴄ ɴữᴀ, ɴêɴ ᴍọɪ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ ɴàʏ đềᴜ ᴘʜảɪ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴠà ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴋỹ ʜơɴ”.


ɢɪá “ᴄᴏᴍʙᴏ” ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đắᴛ đỏ sᴏ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴛườɴɢ
Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ

ᴀɴʜ ᴛườɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɴỗɪ ᴋʜổ ᴄáᴄ ʙữᴀ ăɴ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ ʟà ᴛôɪ ᴄʜỉ ǫᴜẩɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴠớɪ ᴠàɪ ʙᴀ ᴛʜứ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ɴʜư: ᴛʜịᴛ, ɢà, ᴛʀứɴɢ ᴠà ᴄá; ʀᴀᴜ xᴀɴʜ, ʀᴀᴜ ɴêᴍ ᴛʜì ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ, ᴛʀáɪ ᴄâʏ ᴛʜì ǫᴜá đắᴛ ᴠà ᴠì ᴘʜảɪ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ɴêɴ ᴄʜỉ đảᴍ ʙảᴏ đượᴄ ᴄơ ʙảɴ ʙữᴀ ăɴ để ɢɪữ ɢìɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ ɴàʏ.


ᴅù ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄʜậᴛ ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙữᴀ ᴀɴʜ ɴʜưɴɢ ᴛườɴɢ ᴠẫɴ ᴠᴜɪ ᴠẻ đóɴ ɴʜậɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ
Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ

“ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙù ʟạɪ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴấᴜ ăɴ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ, ᴍỗɪ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴍóɴ sẽ ʟᴜâɴ ᴘʜɪêɴ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ʟàᴍ ʙữᴀ ăɴ đᴀ ᴅạɴɢ ʜơɴ, ăɴ ᴜốɴɢ ᴄó ɢɪờ ɢɪấᴄ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴅọɴ ᴅẹᴘ ᴠà ᴄʜɪ ᴘʜí ăɴ ᴜốɴɢ ᴛʜì ᴄũɴɢ đỡ đượᴄ ᴘʜầɴ ɴàᴏ. ɴếᴜ ᴛự ɴấᴜ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛʜì đôɪ ᴋʜɪ ʟạɪ ʟườɪ, ʙỏ ʙữᴀ ʜᴀʏ ᴄʜỉ ɴấᴜ ᴛạᴍ ʙợ ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ đượᴄ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠà ɢáɴʜ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. ᴠà ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ʜếᴛ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜɪ ᴠầʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙữᴀ ăɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢồɪ ʟạɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜɪềᴜ ᴛʜứ ʜᴀʏ ʜᴏ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ, ɢɪúᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ ʜơɴ”, ᴀɴʜ ᴛườɴɢ ɴóɪ.


ɴʜữɴɢ ʙữᴀ ăɴ đơɴ sơ ɴʜữɴɢ đầʏ đủ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛườɴɢ
Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ

“ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄòɴ ʜốɪ ᴛʜúᴄ ɴʜᴀᴜ ʟᴜʏệɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ đề ᴋʜáɴɢ, ʜọᴄ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ, ʜọᴄ đàɴ, ʜọᴄ ᴄáᴄ ᴋỹ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ,… ᴄó ᴛʜể ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ ɴàʏ sẽ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜơɴ ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴛʀɪệᴛ để ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠàɴɢ ɴàʏ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ʟàᴍ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠɪệᴄ ý ɴɢʜĩᴀ ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴄứ ɴằᴍ ᴄʜờ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ ɴɢàʏ đᴏạɴ ᴛʜáɴɢ”, ᴀɴʜ ᴛườɴɢ ɴóɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *