TP.HCM đang có hơn 91.000 ca F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà

ɴɢàʏ 𝟷.𝟿, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó 𝟿𝟷.𝟻𝟶𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ số 𝟿𝟷.𝟻𝟶𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà, ᴄó 𝟼𝟺.𝟽𝟼𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ᴠà 𝟸𝟼.𝟽𝟹𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 sᴀᴜ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴠề ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛạɪ ɴʜà. số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶 đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ʟà 𝟸𝟶.𝟽𝟿𝟸 ɴɢườɪ.

số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟà 𝟸.𝟾𝟶𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ. số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ʟà 𝟷𝟿.𝟻𝟷𝟸 ɴɢườɪ.

ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜᴏ ғ𝟶 ᴄʜăᴍ sóᴄ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà. Ảɴʜ: ʜᴄᴅᴄ.


ʜᴄᴅᴄ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó 𝟸.𝟽𝟻𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟷.𝟾, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴄộɴɢ ᴅồɴ ᴛừ 𝟷.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟷𝟶.𝟸𝟼𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟺𝟶.𝟻𝟼𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó: ᴄó 𝟸.𝟺𝟼𝟹 ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, 𝟸.𝟽𝟻𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜở ᴍáʏ ᴠà 𝟷𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴇᴄᴍᴏ.

ᴠề xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ “ᴠùɴɢ đỏ” ᴠà “ᴠùɴɢ ᴄᴀᴍ”.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴠà “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” sẽ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴠớɪ ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟻 ᴄʜᴏ “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” ᴠà ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟷𝟶 ᴄʜᴏ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ”. ᴛổ ᴄʜứᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ độɪ ɴɢũ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴛừ 𝟻-𝟼ʜ sáɴɢ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ sʜɪᴘᴘᴇʀ ở ᴛᴘʜᴄᴍ. Ảɴʜ: ᴛú ᴘʜúᴄ.

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴛổ ᴄʜứᴄ 𝟺𝟷𝟷 ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ để ᴄʜăᴍ sóᴄ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ғ𝟶 ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛạɪ ɴʜà. ᴋʜɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ғ𝟶, ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ sẽ ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠà xử ʟý ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪảᴍ ᴛảɪ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪáᴍ sáᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ.

ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴄủᴀ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅựᴀ ᴛʀêɴ sự ᴛự ɴɢᴜʏệɴ đồɴɢ ý ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴛổɴɢ số ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ đếɴ ɴɢàʏ 𝟹𝟶.𝟾 ʟà 𝟼.𝟷𝟸𝟾.𝟹𝟺𝟺 ᴍũɪ (ᴛăɴɢ 𝟺.𝟾𝟹𝟺 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟾). ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴛổɴɢ số ᴍũɪ 𝟷 ʟà 𝟻.𝟽𝟿𝟷.𝟸𝟿𝟷, ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟹𝟹𝟽.𝟷𝟹𝟺.

ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄũɴɢ đã xâʏ ᴅựɴɢ ʟộ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠớɪ 𝟺 ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟾 đếɴ ɴɢàʏ 𝟹𝟷.𝟷𝟸 ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ʟượɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄầɴ sử ᴅụɴɢ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾.𝟷𝟺𝟻 𝟿𝟶𝟶 ʟɪềᴜ (ᴛʀᴏɴɢ đó, sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴍũɪ 𝟷 ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟺𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ, sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴍũɪ 𝟸 ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼.𝟽𝟺𝟻.𝟿𝟶𝟶 ʟɪềᴜ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *