TP.HCM gần 2 ngàn ca 1 ngày, y tế đang quá tải. Thí điểm phương án cách ly F0 tại nhà

Đếɴ ᴛốɪ 𝟷𝟹-𝟽, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ʜơɴ 𝟷𝟼.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. số ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ở ᴍứᴄ 𝟺 ᴄᴏɴ số đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ᴀ́ᴘ ʟựᴄ ʀấᴛ ʟớɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴠà ᴠậᴛ ʟựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị đᴀɴɢ ǫᴜá ᴛảɪ.

Độɪ ɴɢũ ʏ ʙáᴄ sĩ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 số 𝟹 ở ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ)


ᴄʜỉ sᴀᴜ ᴠàɪ ɴɢàʏ đượᴄ ʙộ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜẩᴍ địɴʜ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ sử ᴅụɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ɴộɪ ᴛʀú ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴜɴɢ ʙướᴜ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄơ sở 𝟸 ᴛạɪ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜồɪ sứᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ 𝟷𝟹-𝟽, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙộ ʏ ᴛế ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ đã ᴋʜảᴏ sáᴛ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đưᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʜồɪ sứᴄ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ

Ôɴɢ ᴛăɴɢ ᴄʜí ᴛʜượɴɢ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đɪểᴍ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ʜạ ᴛầɴɢ ʜɪệɴ đạɪ ᴄó ᴛʜể ʜỗ ᴛʀợ ʜô ʜấᴘ ᴍộᴛ ʟúᴄ ʟêɴ đếɴ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴛʜở ᴏxʏ, ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ, ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ).

ᴛấᴛ ᴄả ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ đềᴜ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴏxʏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠà ʜúᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ᴄʜăᴍ sóᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴋʜí ɴéɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴏxʏ ᴠà ʜúᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ. Đâʏ ʟà ʜạ ᴛầɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜɪếᴜ để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜở ᴍáʏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ.

Để ᴠậɴ ʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ʜᴜʏ độɴɢ ᴄáᴄ ʏ, ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ 𝟷𝟷𝟻, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɢɪᴀ Địɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜạɴɢ 𝟷 ᴄủᴀ ᴛᴘ ᴄùɴɢ ᴠớɪ độɪ ɴɢũ ᴅᴏ ʙộ ʏ ᴛế đɪềᴜ độɴɢ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

“ɴʜᴜ ᴄầᴜ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ᴋʜốɪ đɪềᴜ ᴛʀɪ̣ ʜɪệɴ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʀấᴛ ʟớɴ, ướᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ sẽ ᴄầɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟶𝟶 ɴʜâɴ ʟựᴄ ʏ ᴛế. ᴠà ɴɢᴜồɴ ɴʜâɴ ʟựᴄ ɴàʏ ᴠẫɴ sᴇ̃ ʀấᴛ ᴄầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ ᴋʜɪ số ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛɪếᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ” – ôɴɢ ᴛʜượɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴄʜᴜʏêɴ ᴅùɴɢ ɴʜư ᴍáʏ ᴛʜở, ᴍáʏ ʟọᴄ ᴍáᴜ, ᴇᴄᴍᴏ… ᴄũɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ sẵɴ ᴄó ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị đượᴄ ᴘʜâɴ ʙổ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ᴛàɪ ᴛʀợ, ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ, 𝟷 ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 đơɴ ᴠị đượᴄ ɢɪᴀᴏ ʙố ᴛʀí 𝟹𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴘʜốɪ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴍáʏ ᴍóᴄ.

ᴛs ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ – ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴛốɪ đᴀ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄó ᴛʜể ʙố ᴛʀí ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ᴠà ʀấᴛ ɴặɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜở ᴍáʏ, ʟọᴄ ᴍáᴜ, ᴄʜạʏ ᴇᴄᴍᴏ.

ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, đơɴ ᴠị đã ʜᴜʏ độɴɢ 𝟷𝟾𝟷 ɴʜâɴ sự ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ 𝟼 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜồɪ sứᴄ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ. ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đềᴜ ᴘʜảɪ ɢồɴɢ ɢáɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ, ʜầᴜ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ. sắᴘ ᴛớɪ đâʏ ᴠɪệᴄ ʙố ᴛʀí ɴʜâɴ sự ᴄʜᴏ 𝟹𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ, ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜứᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴅễ ᴍà ᴘʜảɪ “ʀấᴛ ᴄăɴɢ ᴋéᴏ”.

“ɴɢᴏàɪ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴠề ᴄơ ᴄʜế, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴏxʏ, ᴋʜí ɴéɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍᴜốɴ ʟà ʟàᴍ ʟɪềɴ đượᴄ. ʜɪệɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ sᴜʏ ɴɢʜĩ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴠớɪ Đạɪ ʜọᴄ ʙáᴄʜ ᴋʜᴏᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xᴇᴍ ᴄó ᴛʜể sảɴ xᴜấᴛ đượᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ᴛᴜầɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ” – ôɴɢ ᴛʜứᴄ ɴóɪ.

ᴍộᴛ ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề ʜồɪ sứᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟượɴɢ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄó ᴅɪễɴ ᴛɪếɴ ɴặɴɢ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʀấᴛ đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴋʜɪ số ʟượɴɢ ʙáᴄ sĩ ᴠà ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề ʜồɪ sứᴄ ʀấᴛ ʜạɴ ᴄʜế.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴄ sĩ ɴàʏ, đɪềᴜ ᴛʀị sᴜʏ ʜô ʜấᴘ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴄó ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ʜô ʜấᴘ, ɴʜɪễᴍ, ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʟà “ᴛʜᴜậɴ ᴛᴀʏ”. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴅᴏ ᴛʜɪếᴜ ɴʜâɴ ʟựᴄ, ʜɪệɴ ᴄó ᴍộᴛ số ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜáᴄ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ độɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜồɪ sứᴄ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ʙệɴʜ.

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴍùɴɢ, ᴍềɴ, ɢɪườɴɢ, ɢốɪ… ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ số 𝟹 ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷-𝟽 – Ảɴʜ: ᴛỰ ᴛʀᴜɴɢ

ʟᴏ ʟắɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ở ᴋʜốɪ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ᴄầɴ ʜồɪ sứᴄ, ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ɴơɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜẹ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜɪếᴜ ʜụᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế.

ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ – ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 số 𝟷 đóɴɢ ᴛạɪ ᴋý ᴛúᴄ xá Đʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺.𝟻𝟶𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽𝟻 ʙáᴄ sĩ, 𝟷𝟸𝟶 đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍỗɪ ʙáᴄ sĩ ᴘʜảɪ ᴄăɴɢ ᴍìɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜăᴍ sóᴄ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

“ɴếᴜ sᴏ ᴠớɪ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴàʏ ǫᴜá ᴍỏɴɢ. ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴄố ɢắɴɢ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟸 ʟầɴ/ɴɢàʏ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜếᴛ sứᴄ. ɴʜưɴɢ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ǫᴜá íᴛ, ǫᴜả ᴛʜậᴛ ʀấᴛ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ” – ʙáᴄ sĩ ᴛâᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ᴄòɴ ʙáᴄ sĩ ᴘʜạᴍ ɢɪᴀ ᴛʜế – ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 số 𝟹 – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ 𝟽 ɴɢàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ. ᴛừ 𝟸𝟻 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʙᴀɴ đầᴜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜɪ ᴠɪệɴ 𝟸 ʟầɴ đếɴ ɴᴀʏ ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số 𝟷𝟶𝟶 ɴɢườɪ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ʙố ᴛʀí ᴛʜêᴍ 𝟿𝟶 ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴠà 𝟷𝟶 ᴛìɴʜ ɴɢᴜʏệɴ ᴠɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ.

“ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʀấᴛ ᴄầɴ ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴛʜêᴍ ʏ ʙáᴄ sĩ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄʜᴜ đáᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ǫᴜá ʟớɴ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴄáᴄ đồ ᴅùɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể đáᴘ ứɴɢ” – ôɴɢ ᴛʜế ɴóɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ʙáᴄ sĩ ʟê ᴍạɴʜ ʜùɴɢ – ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ ɢɪờ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼𝟶𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠà ᴄũɴɢ ᴛʜɪếᴜ ʙáᴄ sĩ, đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ. ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ғ𝟶 ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ, ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ʟêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ, ᴄó ᴋʜɪ ᴘʜảɪ đợɪ ᴠàɪ ᴛɪếɴɢ ᴍớɪ ᴄó xᴇ ᴛừ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪếᴘ ứɴɢ.

“ᴄầɴ ɢɪờ ᴄáᴄʜ xᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄũɴɢ ɢầɴ 𝟸 ɢɪờ ɴêɴ ɴếᴜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴘʜảɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ để ᴄʜᴜʏểɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ” – ôɴɢ ʜùɴɢ đề xᴜấᴛ.

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜí đɪểᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟶 ᴛạɪ ɴʜà

ᴛốɪ 𝟷𝟹-𝟽, sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜí đɪểᴍ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà đốɪ ᴠớɪ ғ𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟷𝟶 ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ ʜᴏặᴄ ᴄòɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴʜưɴɢ ᴛảɪ ʟượɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴛʜấᴘ, ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ (ʜᴏặᴄ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʀấᴛ ᴛʜấᴘ) ᴛʜì ᴄʜᴜʏểɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ɴếᴜ đảᴍ ʙảᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴄʜốɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ độɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà, ɴếᴜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴘʜảɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴘʜậɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ôɴɢ ủɴɢ ʜộ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ғ𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ᴛʜᴇᴏ đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ủɴɢ ʜộ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴàʏ ᴠà đᴀɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙộ ʏ ᴛế để ɢɪᴀᴏ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ sớᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ”, ôɴɢ ɴóɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *