TP.HCM hơn 1500 trẻ em phải mồ côi vì dịch

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟻𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍồ ᴄôɪ, ʜơɴ 𝟺𝟿𝟶 ᴇᴍ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ, 𝟻𝟾𝟶 ᴇᴍ ᴛʜᴄs, ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ᴛʜᴘᴛ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ, ᴛʜᴇᴏ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿, ʟãɴʜ đạᴏ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴠăɴ ʜóᴀ – xã ʜộɪ, ʜĐɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đầᴜ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ. ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍồ ᴄôɪ ᴄʜᴀ ʜᴏặᴄ ᴍẹ ᴠì ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ; ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ở ǫᴜậɴ 𝟾, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ʙìɴʜ ᴛâɴ ᴠà ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ.

ʜɪệɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟽𝟹 ᴇᴍ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ở ʙậᴄ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴠà ᴛʜᴄs. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɢầɴ 𝟹.𝟺𝟶𝟶 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴɢàɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ғ𝟶.


ʜᴀɪ ᴄʜị ᴇᴍ ᴋʜáɴʜ ɴʜư ᴠà Đăɴɢ ʜᴜʏ (ǫᴜậɴ 𝟾, ᴛᴘ ʜᴄᴍ) đᴀɴɢ ʟàᴍ ǫᴜᴇɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴍớɪ ᴛạɪ ɴʜà ôɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ ở Đồɴɢ ɴᴀɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙố, ᴍẹ ǫᴜᴀ đờɪ ᴅᴏ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ. Ảɴʜ: ɴɢᴜʏễɴ ʜườɴɢ

sᴀᴜ ʜᴀɪ ᴛᴜầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟿𝟺% ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ; ᴛỷ ʟệ ɴàʏ ở ʙậᴄ ᴛʜᴄs ɢầɴ 𝟿𝟺%, ᴛʜᴘᴛ ɢầɴ 𝟿𝟾% ᴠà ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʜơɴ 𝟾𝟿%. ᴍộᴛ số ᴇᴍ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ở ǫᴜê đã đăɴɢ ᴋý ʜọᴄ ᴛạᴍ ᴛʀườɴɢ ɢầɴ ɴơɪ ở.

ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʀìɴʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟêɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴛạɪ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴠɪệᴄ ᴍở ᴄửᴀ ưᴜ ᴛɪêɴ ʟớᴘ ɴʜỏ (ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʟớᴘ 𝟷, 𝟸) ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄấᴘ (ʟớᴘ 𝟿, 𝟷𝟸), ᴛɪếᴘ đó ᴄáᴄ ʟớᴘ 𝟻, 𝟼, 𝟷𝟶 ᴠà ʟớᴘ ᴄòɴ ʟạɪ. ᴄáᴄ ʟớᴘ sẽ đượᴄ ᴄʜɪᴀ ɴʜỏ, ᴄʜỉ ʜọᴄ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ.

ᴍᴜốɴ ᴍở ᴄửᴀ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ: Đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ đếɴ ᴛʀườɴɢ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟸 ᴛᴜầɴ. ᴠớɪ ʜơɴ 𝟷𝟹𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟿𝟶% đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʜơɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ đượᴄ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴋéᴏ ᴅàɪ đếɴ ʜếᴛ ʜọᴄ ᴋỳ ɪ. ʜɪệɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛừ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ đếɴ ᴛʜᴘᴛ đᴀɴɢ ʟàᴍ ǫᴜᴇɴ, ʜọᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍớɪ; ɢầɴ 𝟹𝟺𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴄʜưᴀ đếɴ ᴛʀườɴɢ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ ᴠì ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, 𝟹 ʜôᴍ ᴛʀướᴄ, ʟãɴʜ đạᴏ sở ʟᴀᴏ độɴɢ, ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ ᴠà xã ʜộɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴍứᴄ ᴛʀợ ᴄấᴘ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ ᴅướɪ 𝟺 ᴛᴜổɪ ʟà 𝟿𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ, ɴɢᴏàɪ độ ᴛᴜổɪ ɴàʏ ʟà 𝟻𝟺𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ.

ᴄáᴄ ᴇᴍ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ʏ ᴛế, ᴍɪễɴ ɢɪảᴍ ʜọᴄ ᴘʜí ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴏảɴ ᴋʜáᴄ ở ᴛʀườɴɢ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀợ ᴄấᴘ đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ. ᴄáᴄ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴛʀợ ɢɪúᴘ xã ʜộɪ đượᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì đếɴ 𝟸𝟸 ᴛᴜổɪ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ ᴠăɴ ʜóᴀ, ʜọᴄ ɴɢʜề, ᴄᴀᴏ đẳɴɢ, đạɪ ʜọᴄ.

ʜɪệɴ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴠậɴ độɴɢ để ɢɪúᴘ đỡ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ ᴠì ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ᴍứᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟹-𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ. ɴɢᴏàɪ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ, ᴄáᴄ ᴇᴍ ʟà ғ𝟶 ᴄũɴɢ đượᴄ ɢɪúᴘ đỡ ᴍộᴛ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛɪềɴ ăɴ 𝟾𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ. ᴄáᴄ ᴇᴍ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜɪ ᴘʜí ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴅịᴄʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ʙộ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ ᴠà xã ʜộɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴍộᴛ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴇᴍ ʙé sɪɴʜ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ 𝟹𝟷/𝟷𝟸, ᴄó ᴍẹ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴍứᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄó ᴄʜᴀ, ᴍẹ ʟà ғ𝟶 đã ǫᴜᴀ đờɪ; ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴍồ ᴄôɪ ᴅᴏ đạɪ ᴅịᴄʜ. ɴɢᴜồɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛừ ǫᴜỹ ʙảᴏ ᴛʀợ ᴛʀẻ ᴇᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *