TP.HCM nhân viên siêu thị Co.opmart dương tính, tiếp tục chỉ thị 10

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾.𝟼, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘ.𝟷𝟺 (ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ᴠừᴀ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴛạɪ sɪêᴜ ᴛʜị ᴄᴏ.ᴏᴘᴍᴀʀᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ Âᴜ ᴄơ (ᴘ.𝟷𝟺, ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ).

ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛạɪ sɪêᴜ ᴛʜị ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜɪếᴜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘ.𝟷𝟺 (ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ, đơɴ ᴠị ɴàʏ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ sɪêᴜ ᴛʜị ᴄᴏ.ᴏᴘᴍᴀʀᴛ Âᴜ ᴄơ (địᴀ ᴄʜỉ 𝟾𝟻𝟼 Âᴜ ᴄơ, ᴘ.𝟷𝟺, ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ) ᴘʜảɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾-𝟼, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴘ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶 sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ đợᴛ 𝟸 (ᴅự ᴋɪếɴ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴠàᴏ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟼).

ᴛʀướᴄ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ đợᴛ 𝟸, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄủᴀ ᴛᴘ để ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

“ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶 ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟼, ᴛᴘ ᴠẫɴ áᴘ ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴàʏ”, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ɴóɪ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶 ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴍạɴʜ ɴʜư ᴅừɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜợ ᴛự ᴘʜáᴛ.

ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ᴛʀêɴ 𝟹 ɴɢườɪ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, ɴɢᴏàɪ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄôɴɢ sở, ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴛʀɪệᴛ để ǫᴜʏ ᴛắᴄ 𝟻ᴋ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế; ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟷,𝟻ᴍ ɢɪữᴀ ɴɢườɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ.

ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜỉ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴʜư ᴍᴜᴀ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ, ᴘʜâɴ xưởɴɢ, xí ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ᴅᴏ sở ʏ ᴛế ʜướɴɢ ᴅẫɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷-𝟻, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị số 𝟷𝟻 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ, ʀɪêɴɢ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ ᴠà ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ ʟộᴄ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼.

ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴêɴ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟺-𝟼, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻 ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛᴜầɴ, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟼 ᴄʜᴏ đếɴ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟼.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟿-𝟼, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄʜỉ ᴛʜị số 𝟷𝟶 ᴠề sɪếᴛ ᴄʜặᴛ ᴠà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ; ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜợ ᴛự ᴘʜáᴛ, ᴅừɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ…

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛạɪ ᴋᴘ𝟸, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟼, ǫᴜậɴ 𝟾; ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ấᴘ ʜậᴜ ʟâɴ ᴛʜᴜộᴄ xã ʙà Đɪểᴍ ᴠà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟷, 𝟸, 𝟻, 𝟼, 𝟽 ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʜóᴄ ᴍôɴ; ấᴘ ᴛâɴ ᴛʜớɪ 𝟸, ấᴘ ᴛâɴ ᴛʜớɪ 𝟹 ᴠà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ấᴘ ᴛʜớɪ ᴛâʏ 𝟷 ᴛʜᴜộᴄ xã ᴛâɴ ʜɪệᴘ, ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ; ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟸, 𝟹, 𝟺 ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʟạᴄ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *