Tp.HCM phong tỏa 3 khu phố Q.Bình Tân với 60.000 dân. Chợ đầu mối Bình Điền đã có ca dịch

ʙᴀ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟸, 𝟹, 𝟺 ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʟạᴄ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ, ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả 𝟷𝟺 ɴɢàʏ, ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟼 để ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đượᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴋý ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟼, ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ʙᴀ ᴋʜᴜ ᴘʜố ɴàʏ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸𝟽 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó, ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ɴʜấᴛ ǫᴜậɴ ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟹, đườɴɢ ʜồ ʜọᴄ ʟãᴍ ᴠà ᴋʜᴜ ᴛáɪ địɴʜ ᴄư ở ɢầɴ đó, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟼, ǫᴜậɴ 𝟾 ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟿𝟹 ᴄᴀ.

ʙᴀ ᴋʜᴜ ᴘʜố ᴄũɴɢ ʟà ɴơɪ ʜơɴ 𝟹𝟶𝟶 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà ʙốɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đặᴛ ᴛʀụ sở, ɢồᴍ: ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛɪếᴘ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴛòᴀ áɴ, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ǫᴜậɴ, ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ᴅâɴ sự ǫᴜậɴ.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟹 đᴀɴɢ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟼. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.

ᴠề ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ sẽ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ 𝟸𝟸 ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ, ᴛᴜʏếɴ ʜẻᴍ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả, ᴠớɪ ᴛổɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅự ᴋɪếɴ 𝟷𝟿𝟾 ɴɢườɪ/ɴɢàʏ.

ᴄụ ᴛʜể, đườɴɢ ʜồ ʜọᴄ ʟãᴍ đᴏạɴ ᴛừ ᴋɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴠươɴɢ đếɴ ᴠõ ᴠăɴ ᴋɪệᴛ sẽ ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ, ᴄáᴄʜ ʟʏ. ʀɪêɴɢ đườɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴠươɴɢ, ᴠõ ᴠăɴ ᴋɪệᴛ ᴠẫɴ ᴄʜᴏ xᴇ ᴄʜạʏ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ, đỗ.

ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ íᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả ᴠẫɴ đượᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. xᴇ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴơɪ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả ᴄʜỉ đượᴄ ᴄʜở ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜở ɴɢườɪ, ᴘʜảɪ ᴋʜử ᴛʀùɴɢ, sáᴛ ᴋʜᴜẩɴ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜốᴛ ɢɪữ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʜẻᴍ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ, đᴀɴɢ ʙị ᴄáᴄʜ ʟʏ, ɴʜư: ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ, ᴄáᴄ ʜẻᴍ đườɴɢ ʜồ ʜọᴄ ʟãᴍ, ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ɴᴀᴍ ʟᴏɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ᴛế ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢầɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟼. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.


ᴛʜᴇᴏ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟼, địᴀ ᴘʜươɴɢ ʟà ɴơɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠớɪ 𝟷𝟿𝟹 ᴄᴀ, ᴛạɪ 𝟿/𝟷𝟶 ᴘʜườɴɢ; 𝟽𝟾𝟺 ᴄᴀ ғ𝟷 ᴠà 𝟹.𝟸𝟾𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟸. ᴅịᴄʜ đã xᴜấᴛ xâᴍ ɴʜậᴘ ᴍộᴛ số ᴄôɴɢ ᴛʏ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đóɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ǫᴜậɴ đã ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả 𝟹𝟸 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠớɪ 𝟷𝟸.𝟿𝟻𝟻 ɴɢườɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟻𝟷.𝟶𝟸𝟾 ʟượᴛ ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺𝟿.𝟻𝟷𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ âᴍ ᴛíɴʜ, 𝟷.𝟺𝟶𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả. ʜᴀɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄó sứᴄ ᴄʜứᴀ 𝟹𝟺𝟶 ɴɢườɪ đã ǫᴜá ᴛảɪ.

ʜɪệɴ, ǫᴜậɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴍở ʀộɴɢ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟸, ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʟạᴄ (ɢầɴ 𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ); ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴘᴏᴜʏᴜᴇɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà 𝟷𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛâɴ ᴛạᴏ.

ǫᴜậɴ ᴄùɴɢ ʜᴄᴅᴄ ᴍở ʀộɴɢ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴠà ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠĩɴʜ ʟộᴄ ᴠớɪ 𝟺𝟿 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄó 𝟽.𝟶𝟶𝟶 ʟᴀᴏ độɴɢ.

ᴛíɴʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷.𝟺𝟻𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴛừ ᴋʜɪ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ ᴛư ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ʜôᴍ 𝟸𝟽/𝟺, xếᴘ ᴛʜứ ʙᴀ ᴄả ɴướᴄ. ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛíɴʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄᴀᴏ ᴋỷ ʟụᴄ (𝟷𝟺𝟿 ᴄᴀ ʜôᴍ 𝟷𝟾/𝟼 ᴠà 𝟷𝟹𝟽 ᴄᴀ ʜôᴍ 𝟷𝟽/𝟼).

ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʙìɴʜ Đɪềɴ (ᴘ.𝟽, ǫ.𝟾, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄó 𝟸𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ đã đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ.

ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ ᴄó ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʜợᴘ ᴛáᴄ xã ʙốᴄ xếᴘ ᴛʜủʏ sảɴ
Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ xᴜÂɴɴɢàʏ 𝟷𝟿.𝟼, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴛʏ ǫᴜảɴ ʟý ᴠà ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ (ǫ.𝟾) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜợ ɴàʏ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʜợᴘ ᴛáᴄ xã ʙốᴄ xếᴘ ᴛʜủʏ ʜảɪ sảɴ.
ɴɢườɪ ɴàʏ ɴɢʜỉ ᴘʜéᴘ ᴛừ 𝟷𝟻.𝟼 để ᴠàᴏ ᴄʜăᴍ sóᴄ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ (ǫ.𝟻), ǫᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴛʀưᴀ 𝟷𝟿.𝟼: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜêᴍ 𝟼𝟺 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷.𝟽𝟼𝟻 ʙệɴʜ ɴʜâɴ

ʙᴀɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠà ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ᴛế địᴀ ᴘʜươɴɢ. ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ xáᴄ địɴʜ ᴄó 𝟸𝟻 ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà đưᴀ đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ.
Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄũɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟸𝟻 ɴɢườɪ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ. 𝟹𝟸𝟻 ɴɢườɪ đã đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛạɪ ɴʜà.
ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɴɢᴀʏ ᴘʜᴜɴ xịᴛ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴛừɴɢ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ 𝟷𝟾.𝟼, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫ.𝟾 ᴄũɴɢ đã ʟấʏ ᴛʜêᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.
ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ đượᴄ đầᴜ ᴛư ᴠà xâʏ ᴅựɴɢ ʙởɪ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ sàɪ ɢòɴ (sᴀᴛʀᴀ), ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 𝟼𝟻 ʜᴀ, ɢồᴍ 𝟽 ɴʜà ʟồɴɢ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜủʏ ʜảɪ sảɴ, ᴛʜịᴛ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ, ᴛʀáɪ ᴄâʏ, ʀᴀᴜ ᴄủ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *