Tp.HCM ra chỉ thị 10: Dừng Taxi,Xe công nghệ,buýt,chợ tự phát,không tụ tập 3 người

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶/ᴄᴛ-ᴜʙɴᴅ (ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶) ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜáᴄ.

  • ᴅừɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜợ ᴛự ᴘʜáᴛ.
  • ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ᴛʀêɴ 𝟹 ɴɢườɪ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, ɴɢᴏàɪ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄôɴɢ sở, ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴛʀɪệᴛ để ǫᴜʏ ᴛắᴄ 𝟻ᴋ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế. ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ɴếᴜ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜá 𝟹 ɴɢườɪ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ, ɴɢᴏàɪ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄôɴɢ sở, ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.
  • ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ 𝟷,𝟻 ᴍ ɢɪữᴀ ɴɢườɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ. ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ.
  • ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜỉ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴʜư: ᴍᴜᴀ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ, ᴘʜâɴ xưởɴɢ, xí ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ᴅᴏ sở ʏ ᴛế ʜướɴɢ ᴅẫɴ. ᴛᴏàɴ ᴛʜể ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛự ɢɪáᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ, ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴛự ɴɢᴜʏệɴ, ᴛự ʙảᴏ ᴠệ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ.
  • ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ (đườɴɢ ʙộ, đườɴɢ ᴛʜủʏ ɴộɪ địᴀ), ʜạɴ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ ᴠɪệᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ

Đốɪ ᴛượɴɢ ɴàᴏ đượᴄ đếɴ ᴄôɴɢ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ?
ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟶, sẽ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.
ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴʜà ɴướᴄ ᴛố ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà; ᴄʜỉ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴʜư: ᴛʀựᴄ ᴄʜɪếɴ đấᴜ, ᴛʀựᴄ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛʀựᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, xử ʟý ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴍậᴛ ᴠà ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍớɪ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ sở.
số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄụ ᴛʜể ᴛạɪ ᴄôɴɢ sở ᴅᴏ ᴛʜủ ᴛʀưởɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟷/𝟸 ᴛổɴɢ số ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ để đảᴍ ʙảᴏ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴛᴘ; ʀɪêɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛᴘ đảᴍ ʙảᴏ 𝟷𝟶𝟶% ǫᴜâɴ số. Đốɪ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄáᴄ ᴄấᴘ, ᴛʜủ ᴛʀưởɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ, ʙố ᴛʀí ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *