Site icon Tin Nhanh 24h

TP.HCM thí điểm cấp mã QR cho người dân 3 quận huyện để ra đường đi làm bình thường

sở ᴛᴛᴛᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ứɴɢ ᴅụɴɢ “ʏ ᴛế ʜᴄᴍ” ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ᴄầɴ ɢɪờ, để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.
sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ᴛᴛᴛᴛ) ᴠừᴀ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴠề ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜí đɪểᴍ ɴềɴ ᴛảɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜụᴄ ᴠụ ʜᴏạᴛ độɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴄôɴɢ ᴠăɴ đượᴄ ɢửɪ ᴛớɪ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ᴄầɴ ɢɪờ, ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄʜế xᴜấᴛ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ; ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ.

ᴛʜᴇᴏ đó, sở ᴛᴛᴛᴛ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ sở ʏ ᴛế để ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ʏ ᴛế ʜᴄᴍ) ᴛʜàɴʜ ɴềɴ ᴛảɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ᴄấᴘ ᴍộᴛ ᴍã ǫʀ ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ (ʏ ᴛế ʜᴄᴍ). ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛʜì sẽ đượᴄ ᴄấᴘ ᴍã số ǫᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜắɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ (sᴍs) ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, đơɴ ᴠị sử ᴅụɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ɪɴ ᴍã ǫʀ ʀᴀ ᴛʜẻ.
ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế đɪệɴ ᴛử ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ địᴀ ᴄʜỉ ʜᴛᴛᴘs://ᴋʜᴀɪʙᴀᴏʏᴛᴇ.ᴛᴘʜᴄᴍ.ɢᴏᴠ.ᴠɴ/ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʀᴀ đườɴɢ.

ᴍã ǫʀ ʜᴏặᴄ ᴍã số sẽ đượᴄ ᴅùɴɢ để xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴛạɪ ᴛʀạᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ; ᴛʀụ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ; ᴄáᴄ ɴơɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ɴʜư sɪêᴜ ᴛʜị, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ ʟợɪ, ᴄơ sở ʙáɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ… ғ𝟶 ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴄũɴɢ sẽ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ.

Đơɴ ᴠị sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ sẽ ʟậᴘ ᴠà ᴅᴜʏệᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ số ʟượɴɢ ᴠà đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ. ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄầɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ; ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛừ ʜệ ᴛʜốɴɢ.

sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ đơɴ ᴠị xâʏ ᴅựɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʜí đɪểᴍ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ đơɴ ᴠị, ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đốɪ ᴛượɴɢ ᴅự ᴋɪếɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜí đɪểᴍ ᴠà ɢửɪ ᴠề sở ᴛᴛᴛᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿.


Ứɴɢ ᴅụɴɢ “ʏ ᴛế ʜᴄᴍ” đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ʟɪêɴ ᴛʜôɴɢ, ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠớɪ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ʙộ ʏ ᴛế ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ (ɴɢsᴘ) ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ʜᴄᴍ ʟɢsᴘ). ɴềɴ ᴛảɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴍã ǫʀ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴅùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴʜư ʙʟᴜᴇᴢᴏɴᴇ, ɴᴄᴏᴠɪ, ᴠʜᴅ, ᴠɴᴇɪᴅ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹/𝟿, ôɴɢ ʟâᴍ Đìɴʜ ᴛʜắɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɢᴏᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ. Ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ sẽ ᴛíᴄʜ ʜợᴘ ᴄáᴄ ᴅữ ʟɪệᴜ đầʏ đủ ᴄủᴀ ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ᴠề ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế…

sᴀᴜ ᴋʜɪ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʀêɴ đượᴄ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛạɪ ᴍộᴛ số địᴀ ʙàɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, đᴀɴɢ ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴍở ʟạɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ᴄầɴ ɢɪờ, ǫᴜậɴ 𝟽.

Exit mobile version