TP.HCM thông qua gói hổ trợ đợt 3, yêu cầu các cấp thực hiện ngay

Advertisement

ʜĐɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠừᴀ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴠề ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đợᴛ 𝟹, ᴠớɪ ᴍứᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɴɢườɪ.

Advertisement
Advertisement

ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ʜĐɴᴅ ǫᴜʏ địɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ 𝟻 ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ:

𝟷. ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜộ ɴɢʜèᴏ, ʜộ ᴄậɴ ɴɢʜèᴏ; ɴɢườɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ʜưởɴɢ ᴄʜế độ ᴛʀợ ᴄấᴘ ʙảᴏ ᴛʀợ xã ʜộɪ ʜằɴɢ ᴛʜáɴɢ đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ;

𝟸. ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴛʜậᴛ sự ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅᴏ ʙị ᴍấᴛ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴋéᴏ ᴅàɪ, đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ;

ɴɢᴏàɪ ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ, ᴛᴘ ᴄũɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄáᴄ ᴛúɪ ᴀɴ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ


𝟹. ɴɢườɪ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ 𝟸, ɢồᴍ ᴄʜᴀ, ᴍẹ, ᴠợ/ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ở ɴʜà ɴộɪ ᴛʀợ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, sốɴɢ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ, sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜộ đᴀɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ;

𝟺. ᴄʜᴀ, ᴍẹ, ᴠợ/ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ở ɴʜà ɴộɪ ᴛʀợ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, sốɴɢ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ, sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜộ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʜưởɴɢ ʟươɴɢ ʜưᴜ, ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʜưởɴɢ ᴛʀợ ᴄấᴘ ᴍấᴛ sứᴄ ʟᴀᴏ độɴɢ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀả ʟươɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴛʜậᴛ sự ᴋʜó ᴋʜăɴ, đᴀɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ;

𝟻. ɴɢườɪ ʟưᴜ ᴛʀú ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ, ᴋʜᴜ ʟưᴜ ᴛʀú, ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ɴɢʜèᴏ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴛʜậᴛ sự ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴠà ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ, ᴛᴘ sẽ ᴋʜôɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʜưởɴɢ ʟươɴɢ ʜưᴜ; ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʜưởɴɢ ᴛʀợ ᴄấᴘ ᴍấᴛ sứᴄ ʟᴀᴏ độɴɢ; ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ; ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀả ʟươɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴍứᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɴɢườɪ ᴛừ ɴɢâɴ sáᴄʜ ᴛᴘ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜɪ ᴛʀả 𝟷 ʟầɴ.

ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴄʜɪ đủ, ᴄʜɪ đúɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙỏ sóᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴛʀùɴɢ ʟắᴘ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú, ᴛạᴍ ᴛʀú, ʟưᴜ ᴛʀú. ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴠề ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜụ ʜưởɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ.

ʜĐɴᴅ ᴛᴘ ɢɪᴀᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴɢᴀʏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴛʜốɴɢ ᴋê, ᴅự ᴋɪếɴ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ɴàʏ ʟà ʜơɴ 𝟽,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ. ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đã ᴠề ǫᴜê ʜᴏặᴄ sɪɴʜ sốɴɢ ở ɴơɪ ᴋʜáᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜốɴɢ ᴋê.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *