Tp.HCM trải qua 1 ngày với số ca cao kỉ lục đến hoảng hốt

ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʟà số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛíɴʜ ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 đếɴ ɴᴀʏ.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟêɴ 𝟷.𝟷𝟿𝟽 ᴄᴀ, xếᴘ ᴛʜứ ʙᴀ ᴄả ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), 𝟷𝟹𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟸𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ, 𝟷𝟶𝟺 ᴄᴀ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, 𝟽 ᴄᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.

Đᴀ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴅɪệɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ, đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, 𝟷𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ ᴛʜứ ᴛư ᴍớɪ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

𝟷𝟶𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜᴜỗɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟹 (𝟸𝟷), ᴄʜᴜỗɪ ɴʜà ᴛʀọ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛô ɴɢọᴄ ᴠâɴ (𝟷𝟿), xưởɴɢ ᴄơ ᴋʜí ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟸), ᴄʜᴜỗɪ ʜɴᴀᴍ ᴍᴏʙɪʟᴇ (𝟷𝟷), ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ 𝟿𝟶𝟿𝟺 (𝟾), ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ở ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟾), ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋɪᴍ ᴍɪɴʜ ǫᴜậɴ 𝟻 (𝟷𝟽), ᴄʜᴜỗɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ (𝟸), ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ 𝟷𝟶𝟽𝟾𝟷 (𝟻), ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ 𝟿𝟽𝟶𝟿 (𝟹), ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ 𝟷𝟷𝟷𝟽𝟻 (𝟸) ᴠà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟾𝟾𝟽𝟸, 𝟷𝟶𝟽𝟾𝟺, 𝟷𝟶𝟽𝟾𝟻, 𝟿𝟿𝟼𝟺, 𝟿𝟾𝟸𝟽, 𝟿𝟿𝟼𝟸, ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ᴄᴀ.

𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ, đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴɢụ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʜóᴄ ᴍôɴ, ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ, ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛâɴ ᴘʜú ᴍỗɪ ɴơɪ ᴍộᴛ ᴄᴀ.

ʜᴄᴅᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴍầᴍ ʙệɴʜ đã âᴍ ᴛʜầᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ʜạɴ ᴄʜế ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄầɴ ᴛự ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xᴇᴍ ᴍìɴʜ ᴄó ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜư ᴄó đɪ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠề, ᴄó ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ ʜᴏặᴄ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ᴄó ᴄáᴄ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʜᴏ, sốᴛ, đᴀᴜ ʜọɴɢ, ᴋʜó ᴛʜở, ᴍấᴛ ᴠị ɢɪáᴄ… ɴếᴜ ᴄó ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛố ɴɢᴜʏ ᴄơ, ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để đượᴄ ᴛʀợ ɢɪúᴘ.

ᴋʜɪ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴍ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴄầɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴘʜâɴ ʟᴜồɴɢ ᴍà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ǫᴜʏ địɴʜ. ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄầɴ đɪ ᴋʜáᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴛᴜʏếɴ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ʜạɴ ᴄʜế ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄó ᴛʜể đăɴɢ ᴋý ᴋʜáᴍ ᴠà ᴛư ᴠấɴ ᴛừ xᴀ ʜᴏặᴄ ᴄó ᴛʜể ʟɪêɴ ʜệ ᴛʀướᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ để đượᴄ ᴛư ᴠấɴ ᴘʜù ʜợᴘ. ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴅᴏ sợ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅẫɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ɴặɴɢ.

ʙộ ᴘʜậɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế đã ᴠàᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟼. ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ɴʜậɴ địɴʜ ʜᴀɪ ᴛᴜầɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ʟà ᴄơ ʜộɪ ᴄũɴɢ ʟà ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ɴếᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄó ᴛʜể ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴅịᴄʜ.

ʙộ ʏ ᴛế ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜẩɴ 𝟾𝟹𝟼.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼, ᴛừ ɴɢᴜồɴ 𝟿𝟼𝟼.𝟹𝟸𝟶 ʟɪềᴜ ᴅᴏ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴅự ᴋɪếɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙắᴛ đầᴜ ᴛɪêᴍ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼 ở 𝟷.𝟶𝟶𝟶 đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟻-𝟽 ɴɢàʏ.

xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟻𝟶𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ.
ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ᴛỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ʟà ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟹𝟸𝟽), ᴛᴘ. ʜᴄᴍ (𝟷𝟹𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟽), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟺), ʟạɴɢ sơɴ (𝟸), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷). ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺𝟿𝟻 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼, ɴướᴄ ᴛᴀ ᴄòɴ ᴄó 𝟷𝟸 ᴄᴀ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ (𝟺), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜᴏà (𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ʜᴏà ʙìɴʜ (𝟷).

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ᴛʜêᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛốɪ 𝟷𝟽/𝟼 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ɢồᴍ:

ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ: 𝟼𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ.

ʜà ᴛĩɴʜ: ʜᴀɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ғ𝟷, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ. ʜọ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ʜɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋỳ ᴀɴʜ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄầᴜ ᴛʀᴇᴏ.

ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟼 ᴄᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜắᴄ ɴɪệᴍ (𝟺), ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜế ᴠõ (𝟸).

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟺𝟾 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷, 𝟷𝟶 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, 𝟸 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, 𝟸 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.

ʟạɴɢ sơɴ: ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴᴀᴍ, 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴠăɴ ǫᴜᴀɴ, ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ғ𝟷, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ. ɴɢườɪ ɴàʏ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴠăɴ ǫᴜᴀɴ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟼, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟶.𝟺𝟾𝟹 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟷.𝟼𝟼𝟽 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. số ʟượɴɢ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟾.𝟿𝟷𝟹 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷.𝟾𝟽𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɴʜưɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʀấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó số ʟượɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ xếᴘ ᴛʜứ 𝟹 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄʜỉ sᴀᴜ ʜᴀɪ đɪểᴍ ɴóɴɢ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ʙắᴄ ɴɪɴʜ.

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đó, ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜẩɴ ᴄʜᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ 𝟾𝟹𝟼.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ để ᴍở ʀộɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴘʜâɴ ʙổ số ʟượɴɢ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ. Ôɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sớᴍ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟸𝟷 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *