TP.HCM: Trưa 29.5, 22 ca nghi nhiễm liên quan đến hội giáo Phục Hưng, nâng tổng ca lên 85

ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ (ǫ.ɢò ᴠấᴘ) ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʀưᴀ ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟸𝟿.𝟻 đã ʟêɴ đếɴ 𝟾𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ.

ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ 𝟷 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴇ̉ᴍ 𝟿𝟷 ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ, ᴘ.𝟷𝟺, ǫ.ɢò ᴠấᴘ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻.
Ảɴʜ: ᴋʜẢ ʜÒᴀ
ᴛʀưᴀ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛấᴛ ᴄả ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟻 ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴄôɴɢ, ᴘ.𝟹, ǫ.ɢò ᴠấᴘ.
ᴛʀưᴀ 𝟸𝟿.𝟻: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟸 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ, ᴄó 𝟷𝟾 đã đượᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴠà 𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʙệɴʜ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ.
ɴʜư ᴠậʏ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟻 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟸 ổ ᴅịᴄʜ, ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟿𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ʟà ᴄʜᴜỗɪ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴠớɪ 𝟾𝟻 ᴄᴀ ʙệɴʜ, ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴘʜụ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴏàɴ ᴍỹ sàɪ ɢòɴ ᴄó 𝟻 ᴄᴀ.
ʜᴄᴅᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ᴄầɴ ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴠì ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄơ sở ᴛôɴ ɢɪáᴏ ɴàʏ ʟà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ để đáɴʜ ɢɪá ɴɢᴜʏ ᴄơ. ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄắᴛ đứᴛ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄũɴɢ ɴʜư đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ đᴀɴɢ đượᴄ ʜᴄᴅᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *