Treo ổ bánh mì ngụy trang, chạy xe từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh

ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴛʀọ ᴄó ɴɢườɪ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴠàᴏ ʟúᴄ ʀạɴɢ sáɴɢ, ᴠũ ᴛɪếɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴛʀᴇᴏ 𝟸 ổ ʙáɴʜ ᴍì ʟêɴ xᴇ ᴍáʏ ʀồɪ ᴄʜạʏ ᴛừ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠề ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴛá ᴛúᴄ ɴʜà ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, sᴀᴜ đó ʟàᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.
ɴɢàʏ 𝟹-𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (ʙà ʀịᴀ- ᴠũɴɢ ᴛàᴜ) ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ ᴠũ ᴛɪếɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ɴơɪ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄó ɴɢườɪ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɢɪᴀɴɢ ᴅự địɴʜ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴠề ᴠũɴɢ ᴛàᴜ để ᴛá ᴛúᴄ ᴛạɪ ɴʜà ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ.

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴠũ ᴛɪếɴ ɢɪᴀɴɢ, ảɴʜ ᴛừ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ- ᴠũɴɢ ᴛàᴜ


ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ɢɪờ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟾, ɢɪᴀɴɢ ʟấʏ 𝟸 ổ ʙáɴʜ ᴍì ᴛʀᴇᴏ ᴛʀêɴ xᴇ ᴍáʏ ʀồɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴛʀáɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ɴơɪ đᴀɴɢ sốɴɢ ᴠề ɴʜà ôɴɢ ᴄʜᴜ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʜườɴɢ (ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ᴛᴘ ᴠũɴɢ ᴛàᴜ).

Đếɴ 𝟷𝟷 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴅâɴ ᴘʜố ɴơɪ ôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɢɪᴀɴɢ đᴀɴɢ ở ᴛạɪ đâʏ ɴêɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪᴀɴɢ đếɴ ᴘʜườɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế. ɢɪᴀɴɢ đã đếɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế, ʀồɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề ɴʜà ôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛự ᴄáᴄʜ ʟʏ.

Đếɴ ᴛʀưᴀ 𝟸𝟹-𝟾, ɢɪᴀɴɢ ᴛʜấʏ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sốᴛ ɴʜẹ ɴêɴ ᴅùɴɢ ǫᴜᴇ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ để ᴛự xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ɢɪᴀɴɢ đã ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ, sᴀᴜ đó đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ để ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴘᴄʀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟾, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ- ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ôɴɢ ᴄʜᴜ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʜườɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴠũɴɢ ᴛàᴜ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ- ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đềᴜ đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴠề ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠũ ᴛɪếɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠẫɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛʀờɪ ᴛốɪ, sử ᴅụɴɢ xᴇ ᴍáʏ, ᴛʀᴇᴏ 𝟸 ổ ʙáɴʜ ᴍì ᴛʀêɴ đầᴜ xᴇ ɴʜằᴍ ɴɢụʏ ᴛʀᴀɴɢ ᴠɪệᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ để ᴠề ɴʜà ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ở ᴛᴘ ᴠũɴɢ ᴛàᴜ. ɢɪᴀɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛự ɢɪáᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế, ᴅẫɴ đếɴ ʟàᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *