Truy tố người mẹ ác độc cùng nhân tình, hành hạ, cưỡng hiếp con gái ruột 12 tuổi

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴍẹ đẻ, ʙé ɢáɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ở ʜà ɴộɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ᴍẹ ᴅùɴɢ ốɴɢ ɴʜựᴀ, ɢậʏ ɢỗ, ᴅâʏ đɪệɴ… đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ ᴠà ʙị ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴍẹ 𝟿 ʟầɴ ʙắᴛ ‘ʟàᴍ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢườɪ ʟớɴ’.

ʙị ᴄᴀɴ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ɢɪữ – Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ɴɢàʏ 𝟾-𝟿, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ʜà ɴộɪ đã ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ sᴀɴɢ ᴛòᴀ áɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ để đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ, ở ᴠạɴ ᴘʜúᴄ, ʜà Đᴏ̂ɴɢ, ʜà ɴộɪ) ᴠᴇ̂̀ ᴛộɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ, ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ (𝟹𝟺 ᴛᴜổɪ, ở ʜà ᴄᴀ̂̀ᴜ, ʜà Đᴏ̂ɴɢ, ʜà ɴộɪ) ʙị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ᴄᴏɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟʏ ʜôɴ, ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴜê ɴʜà sốɴɢ ᴄùɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄʜáᴜ ʜ.ʜ.ʙ. (𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ). ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ, ʜᴜʏềɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɴɢượᴄ đãɪ, ʜàɴʜ ʜạ ᴄʜáᴜ ʙ. ɴʜư ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ʜᴏặᴄ ốɴɢ ɴʜựᴀ, ɢậʏ ɢỗ, ᴅâʏ đɪệɴ… đáɴʜ đậᴘ.

ᴅᴏ ʙị ᴍẹ ʜàɴʜ ʜạ, ᴄơ ᴛʜể ᴄʜáᴜ ʙ. ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ, ʙầᴍ ᴛíᴍ. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄòɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʙỏ ʙê, ᴋʜôɴɢ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʙị ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʜàɴʜ ʜạ, ɴɢượᴄ đãɪ, ᴄʜáᴜ ʙ ᴄòɴ ʙị ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴍẹ xâᴍ ʜạɪ. ᴛàɪ ʟɪệᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜể ʜɪệɴ, ᴛʜáɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶, ʜᴜʏềɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ đếɴ ᴛʜᴜê ɴʜà ở ǫᴜậɴ ʜà Đôɴɢ để sɪɴʜ sốɴɢ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ʜᴜʏềɴ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠà ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠớɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴠà ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛùɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ʜᴜʏềɴ, ᴄòɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ “ɢɪở ᴛʀò” ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʙ.

ʙị ᴄᴀɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴛʜᴜ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ – Ảɴʜ: ᴅᴀɴʜ ᴛʀỌɴɢ

ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ xáᴄ địɴʜ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶 đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟿-𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟷, ʟợɪ ᴅụɴɢ ʟúᴄ ʜᴜʏềɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜà, ᴛùɴɢ éᴘ ᴄʜáᴜ ʙ. “ǫᴜᴀɴ ʜệ” ᴠớɪ ᴍìɴʜ. ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ʙ. ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý, ᴛùɴɢ đᴇ ᴅọᴀ, đáɴʜ đậᴘ ɴêɴ ʙé ɢáɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙáᴄ ʀᴜộᴛ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ɴêɴ đã đóɴ ᴄʜáᴜ ʙ. ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴠề ɴʜà ᴄʜăᴍ sóᴄ.

sᴀᴜ đó, ɴɢườɪ ʙáᴄ ɴàʏ ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ đẻ ᴄʜáᴜ ʙ. đã đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ sự ᴠɪệᴄ. ɴɢàʏ 𝟸𝟶-𝟸, ᴛùɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʜà Đôɴɢ ʙắᴛ ɢɪữ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ, ᴛùɴɢ đã 𝟿 ʟầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴄʜáᴜ ʙ. ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

Đốɪ ᴠớɪ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴅᴏ đᴀɴɢ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ɴêɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ. ɴɢᴏàɪ ᴠụ áɴ ɴàʏ, ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄòɴ đᴀɴɢ ʙị ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ᴋʜáᴄ ᴠᴇ̂̀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *