Từ 1/10 Người dân TP.HCM muốn đến cơ quan nhà nước phải tiêm đủ 2 liều vacxin hoặc xét nghiệm âm tính

Advertisement

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ sẽ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟷𝟶. ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ đượᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. ɴɢườɪ đếɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ, ɴếᴜ ᴄʜưᴀ đủ ᴘʜảɪ ᴄó xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ.

Advertisement
Advertisement

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴍãɪ ᴠừᴀ ᴋý ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ ᴋʜẩɴ số 𝟹𝟶𝟾𝟼 ᴠề ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴʜà ɴướᴄ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴍãɪ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị- xã ʜộɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴄụ ᴛʜể. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟷 (ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ) ᴄʜỉ áᴘ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ, ᴄủ ᴄʜɪ ᴠà ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴛᴘ. ᴛừ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸 ᴛʀở đɪ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟷𝟶.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛừ 𝟷𝟼-𝟿 đếɴ ʜếᴛ 𝟹𝟶-𝟿: ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄʜỉ ʙố ᴛʀí ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠà đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙộ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜươɴɢ áɴ “𝟹 ᴛạɪ ᴄʜỗ” ᴠà “𝟷 ᴄᴜɴɢ đườɴɢ 𝟸 đɪểᴍ đếɴ”. ʙố ᴛʀí ᴛốɪ đᴀ 𝟷/𝟹 ᴛổɴɢ số ʟᴀᴏ độɴɢ. số ʟượɴɢ ᴄòɴ ʟạɪ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà.

ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄʜủ độɴɢ đề ɴɢʜị ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ʜỗ ᴛʀợ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅụɴɢ ᴄụ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ để xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ʟᴀᴏ độɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟷𝟶, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ; Ảɴʜ: ᴘʜᴀɴ ᴀɴʜ


ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ. ᴄʜỉ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴍứᴄ độ 𝟺 ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄó ᴛʀụ sở ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ, ᴄủ ᴄʜɪ, ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ɴʜᴜ ᴄầᴜ để ʙố ᴛʀí ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. ᴛʀừ ʟᴀᴏ độɴɢ đᴀɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà ᴠùɴɢ đỏ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ sử ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴍứᴄ độ 𝟹, 𝟺 ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʙưᴜ ᴄʜíɴʜ ᴄôɴɢ íᴄʜ.

ɴɢᴏàɪ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄấᴘ ʙáᴄʜ đượᴄ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜủ độɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, số ʟượɴɢ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đượᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ.

ɴɢườɪ đếɴ ᴛʀụ sở ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜảɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ ᴛɪêᴍ đủ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠà đượᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙằɴɢ ǫʀ ᴄᴏᴅᴇ.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛừ 𝟷-𝟷𝟶 đếɴ 𝟹𝟷-𝟷𝟶: ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴʜà ɴướᴄ ᴄʜỉ ʙố ᴛʀí ᴛốɪ đᴀ 𝟷/𝟸 ʟᴀᴏ độɴɢ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ (ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ) ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴅịᴄʜ, ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄó ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀụ sở.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠà ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ. ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴍứᴄ độ 𝟹, 𝟺; ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠà ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʙưᴜ ᴄʜíɴʜ.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄấᴘ ʙáᴄʜ đượᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ. ᴛùʏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄʜủ độɴɢ đề xᴜấᴛ ᴍở ʀộɴɢ ᴛʜủ ᴛụᴄ đượᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.

ɴɢườɪ đếɴ ᴛʀụ sở ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ, ɴếᴜ ᴄʜưᴀ ᴛɪêᴍ đủ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛừ 𝟷-𝟷𝟷 đếɴ ʜếᴛ 𝟷𝟻-𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸: ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ʙị ʙố ᴛʀí ᴛốɪ đᴀ 𝟸/𝟹 ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ, ᴛᴘ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ sử ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴍứᴄ độ 𝟹, 𝟺. ɴɢᴏàɪ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄấᴘ ʙáᴄʜ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄʜủ độɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ đượᴄ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ.

ɴɢườɪ đếɴ ᴛʀụ sở ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴếᴜ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜẻ ᴠàɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜì ᴘʜảɪ đɪ ᴋèᴍ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ sᴀᴜ 𝟷𝟻-𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸: ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị đượᴄ ʙố ᴛʀí ᴛᴏàɴ ʙộ ʟᴀᴏ độɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ɴếᴜ ᴄó ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴏặᴄ ᴛʜẻ ᴠàɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴋèᴍ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠà ᴛʀả ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀở ʟạɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ đảᴍ ʙảᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, đảᴍ ʙảᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ʙộ ᴛɪêᴜ ᴄʜí đáɴʜ ɢɪá ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɴʜà ɴướᴄ.

ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠà ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʜồ sơ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ, ưᴜ ᴛɪêɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴍứᴄ độ 𝟹, 𝟺.

ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴛʀụ sở ᴘʜảɪ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜỉ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜẻ ᴠàɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴘʜảɪ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *