Từ 16/09 Người dân quận 7, Củ Chi, Cần Giờ được đi chợ, siêu thị 1 lần 1 tuần

Đó ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴêᴜ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴋʜẩɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻.𝟿 ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠề ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏɪᴠᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟼 đếɴ 𝟹𝟶.𝟿.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ᴄầɴ ɢɪờ đượᴄ đɪ ᴄʜợ 𝟷 ʟầɴ/ᴛᴜầɴ ᴛừ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ
ɴɢ.ɴɢᴀ

ᴛʜᴇᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴄơ ʙảɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɢồᴍ ǫᴜậɴ 𝟽, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ; ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄʜế xᴜấᴛ, ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ số ʜᴏạᴛ độɴɢ sᴀᴜ:
ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ᴄʜợ 𝟷 ʟầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đượᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ.

ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ sẽ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟộ ᴛʀìɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜóᴍ ᴄụ ᴛʜể ᴛạɪ 𝟻 đơɴ ᴠị, ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ.

ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʀộɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ
sỸ ĐÔɴɢ

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛốɪ 𝟷𝟻.𝟿, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟâᴍ Đìɴʜ ᴛʜắɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ sẽ đượᴄ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛạɪ: ǫ.𝟽, ʜ.ᴄủ ᴄʜɪ, ʜ.ᴄầɴ ɢɪờ; ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄʜế xᴜấᴛ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴋᴄɴ ᴄᴀᴏ.
“ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ sẽ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ đơɴ ᴠị đó, ᴍà ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ʟộ ᴛʀìɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜóᴍ đơɴ ᴠị ᴄụ ᴛʜể, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị. ᴠí ᴅụ ᴛạɪ ǫ.𝟽 sẽ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴄʜᴏ 𝟷𝟻𝟶 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ; ở ʜ.ᴄủ ᴄʜɪ, ʜ.ᴄầɴ ɢɪờ sẽ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴅịᴄʜ ᴠụ sảɴ xᴜấᴛ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ…”, ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ.
ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄòɴ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʜì ᴠẫɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʀướᴄ đâʏ (ᴘʜảɪ ᴄó ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ – ᴘᴠ). ʙởɪ, ʜɪệɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜưᴀ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ʀộɴɢ ʀãɪ đếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴍà ᴄʜỉ ᴛʜí đɪểᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đượᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đăɴɢ ᴋý.
Ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴄũɴɢ ɴêᴜ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶.𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sẽ ᴄó đáɴʜ ɢɪá đầʏ đủ ᴠà ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ.


ʟý ᴅᴏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ sử ᴅụɴɢ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴅᴏ ᴛᴘ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ
ᴠề ứɴɢ ᴅụɴɢ “ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế đɪệɴ ᴛử ᴛᴘ.ʜᴄᴍ” ᴍà sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, ôɴɢ ʟâᴍ Đìɴʜ ᴛʜắɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴍớɪ, ᴍà ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛᴘ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟷.
“ɴʜưɴɢ để đảᴍ ʙảᴏ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿, ᴋʜɪ ᴛổɴɢ ʀà sᴏáᴛ ᴄáᴄ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ᴠà xɪɴ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ʙộ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ ᴛʜì ᴛᴘ sẽ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ “ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế đɪệɴ ᴛử ᴛᴘ.ʜᴄᴍ”, ᴠà sᴀᴜ ɴàʏ sẽ ᴛʜàɴʜ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ. Ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ ɢᴏᴍ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ứɴɢ ᴅụɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ đᴀɴɢ ɢâʏ ʙấᴛ ᴛɪệɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý, ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢɪảᴍ ɢɪấʏ ᴛờ ᴠà ᴛᴘ ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”, ôɴɢ ʟâᴍ Đìɴʜ ᴛʜắɴɢ ɴóɪ.
ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜắɴɢ, ᴛᴘ ᴄʜọɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴅᴏ ᴛᴘ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠà ɴâɴɢ ᴄấᴘ ʙởɪ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ sẽ đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴛᴘ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛᴘ.
“Địɴʜ ʜướɴɢ ʟâᴜ ᴅàɪ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà sᴀᴜ ɴàʏ sẽ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴍà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄáᴄ ᴛɪệɴ íᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴛᴘ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴘ ᴛʀở ᴠề ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴍộᴛ ᴛᴘ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ”, ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *