Việt Nam có 30 máy xét nghiệm Covid qua hơi thở đầu tiên trên thế giới

ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠừᴀ đượᴄ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟷 ᴘʜúᴛ, ᴠớɪ độ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʜơɴ 𝟿𝟶%.
sáɴɢ 𝟺-𝟼, ᴛạɪ ʙộ ʏ ᴛế, ɢs-ᴛs ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế, đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟹𝟶 ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜơɪ ᴛʜở ᴠà ᴠậᴛ ᴛư ᴛɪêᴜ ʜᴀᴏ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ ᴛᴇsᴛ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʜơɴ 𝟺𝟼𝟶 ᴛỉ đồɴɢ ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ.

𝕄á𝕪 𝕩é𝕥 𝕟𝕘𝕙𝕚ệ𝕞 ℂ𝕠𝕧𝕚𝕕-𝟙𝟡 𝕢𝕦𝕒 𝕙ơ𝕚 𝕥𝕙ở 𝕔ủ𝕒 𝕊𝕚𝕟𝕘𝕒𝕡𝕠𝕣𝕖 𝕔ó 𝕥𝕙ể 𝕡𝕙á𝕥 𝕙𝕚ệ𝕟 𝕓ệ𝕟𝕙 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕧ò𝕟𝕘 𝕞ộ𝕥 𝕡𝕙ú𝕥 𝕧ớ𝕚 độ 𝕔𝕙í𝕟𝕙 𝕩á𝕔 𝕙ơ𝕟 𝟡𝟘%


ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟹𝟶 ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜơɪ ᴛʜở ᴠà ᴠậᴛ ᴛư ᴛɪêᴜ ʜᴀᴏ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ ᴛᴇsᴛ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ ᴛừ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛʜɪếᴜ ʜᴏᴀ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴠɪɴʜᴏᴍᴇs – đạɪ ᴅɪệɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ – Ảɴʜ:ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ

ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋêᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ áᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ đã đàᴍ ᴘʜáɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʙʀᴇᴀᴛʜᴏɴɪx (sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ), ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴍᴀ́ʏ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ, đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ɴàʏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ ʜếᴛ ᴛʜáɴɢ 𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟷.

ɴɢườɪ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴛʜổɪ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ ᴠᴀɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪềᴜ ᴅùɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ đượᴄ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠớɪ ᴅụɴɢ ᴄụ ʟấʏ ᴍẫᴜ ʜơɪ ᴛʜở. ʜơɪ ᴛʜở ʀᴀ đượᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴠà đưᴀ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴋʜốɪ ᴘʜổ ᴋế ᴛɪêɴ ᴛɪếɴ để đᴏ ʟườɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ, ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴᴀ̀ʏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ (ᴀɪ), ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ sɪɴʜ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟷 ᴘʜúᴛ, ᴠớɪ độ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʜơɴ 𝟿𝟶%. ᴛʜɪếᴛ ʙị xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴàʏ đã đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ʏ ᴛế ᴄủᴀ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ (ʜsᴀ) ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢᴀʏ ᴛừ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đầᴜ ᴛɪêɴ, ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ᴛᴇsᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢᴀʏ ᴛᴇsᴛ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜᴜ ᴄầᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ. Ở đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, ᴄôɴɢ sᴜấᴛ ᴠà ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ʟà ᴛʀêɴ 𝟸,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ᴍẫᴜ, ʙằɴɢ ᴛổɴɢ số ᴍẫᴜ ᴄủᴀ 𝟹 đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʀướᴄ ᴄộɴɢ ʟạɪ.

ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴛɪɴ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ đã ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜɪếᴛ ʙị xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ đã ʟɪêɴ ʜệ để ᴍᴜᴀ ᴛʜɪếᴛ ʙị ɴàʏ ᴠà ᴛʀᴀᴏ đổɪ để ɢɪúᴘ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ɢɪảᴍ áᴘ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟấʏ ᴍẫᴜ.

ᴍáʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ ʜơɪ ᴛʜở ᴄủᴀ sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ ᴄó ᴛʜể ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ᴠớɪ độ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʜơɴ 𝟿𝟶% – Ảɴʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs.

ᴛʜᴇᴏ ɢs-ᴛs ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ, ᴛʜɪếᴛ ʙị xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴàʏ ʟà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴍớɪ, ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴀɪ để đảᴍ ʙảᴏ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ, ᴛừ đó ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪảᴍ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế, ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế, ɴʜữɴɢ ɴơɪ ᴄầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ.

“ɴếᴜ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ để ᴍở ʀộɴɢ ᴠɪệᴄ đưᴀ ᴛʜɪếᴛ ʙị xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴàʏ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴛôɪ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ đᴀɴɢ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴠấɴ đề ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠề ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ sảɴ xᴜấᴛ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴅầɴ ᴛɪếɴ đếɴ ᴛự ᴄʜủ ᴠề ᴠắᴄ-xɪɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đáɴʜ ɢɪá ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴠɪệᴄ ɴàʏ”- ɢs-ᴛs ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *